Waarom is er een aparte WGA-hiaat en WIA-bodem premie?

Op basis van informatie van de verzekeraar NV-schade, waren de premies 'WGA-hiaat' en 'WIA-bodem' samengevoegd tot één premie sinds 2015. 
Deze informatie bleek echter niet te kloppen: er zijn nog steeds verschillende premiepercentages en criteria voor beide onderdelen van de WIA werknemersverzekering.

Om de totale WIA-werknemersverzekering te berekenen dient u beide premies te berekenen bij de werknemers.

Verdeling premies

De premies die deel uitmaken van de WIA-werknemersverzekering zijn de WIA bodem en WGA hiaat premies.
De verdeling is gemaakt aan de hand van een verschil in maximum leeftijd tot wanneer de premie afgedragen dient te worden.

Beide percentages samen zijn het percentage zoals op de publicaties van NV Schade is genoemd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.