Een component koppelen aan de dag/urenregistratie

Binnen WinSalar kunnen verschillende looncomponenten, vergoedingen en inhoudingen gekoppeld worden aan de 'Dag/Urenregistratie'. Op deze manier kunt u deze componenten tonen in het 'Uren-Overzicht' in de 'Printopties'. Pensioenfondsen en andere instanties vragen vaak om deze gegevens zodat ze inzicht krijgen in de uurverdeling van de werknemer.

Binnen het pakket doet u hiervoor het volgende:

  • Op tabblad 'Loontechnisch' of 'B/OB' van de werkgever maakt u een looncomponent, vergoeding of inhouding aan. (Let wel dat de vergoeding/inhouding op basis van dagen of uren aangemaakt dient te worden.)
  • Hierna voegt u deze toe bij de werknemer(s) via de knop 'Toewijz Wn'. Voor de looncomponent gaat u naar tabblad 'Loon' van de werknemer waarna u 'BSB' (beschikbaar) aanvinkt. Bij de vergoeding/inhouding zet u een vinkje onder 'Tp.'(toepassen) om deze beschikbaar te maken via het tabblad 'B/OB' van de werknemer.
  • Daarna gaat u bij de werkgever naar tabblad 'Dag/Urenregistratie' waar u een nieuw item aanmaakt via de knop 'Toevoegen'. Het item geeft u een naam in het veld 'Omschrijving'. Optioneel kunt u het item ook van invloed laten zijn op de gewerkte uren. Hiervoor vinkt u de gelijknamige optie aan.
  • Nu kunt u op werkgeverniveau de looncomponent of het B/OB item openen waarin u de optie 'Aanpassen' ziet staan. Als u deze aanklikt dan kan het Dag/Urenitem gekoppeld worden door deze aan te vinken in de lijst.

Wanneer u nu de looncomponent of het B/OB item vult met dagen en uren zal het dag/uren item hier automatisch op aangepast worden. Voor de looncomponent doet u dit bij de werknemer op tabblad 'Periode' en voor het B/OB item op tabblad 'B/OB'.

Als de berekeningen reeds gemaakt zijn en u wilt toch achteraf de verdeling van de uren terugzien dan kan dit via de volgende stappen(Het programma Microsoft Excel, of een soortgelijk programma is voor deze handeling benodigd):

  • U gaat naar menu 'Digitaal' - 'Export' waarna u het stappenplan volgt(meer informatie over deze functie vindt u onderaan deze pagina bij de gerelateerde artikelen)
  • In het stappenplan komt u uit bij een lijst waar componenten en/of B/OB items gekozen kunnen worden die in de export meegenomen moeten worden. Deze kunt u aanvinken.
  • Het exportbestand wat aangemaakt wordt kunt u hierna bij Excel inlezen waarna de uren per component staan aangegeven. 
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.