Hoe verwerk ik de Vitaliteitsregeling voor de CAO Bakkersbedrijf?

 

Om de Vitalteitsregeling (Duurzame inzetbaarheid voor oudere werknemers) op de juiste wijze toe te passen binnen WinSalar gaat u als volgt te werk:

 • Maak op werkgeverniveau een looncomponent 'Seniorenregeling' aan en wijs dit toe aan de Werknemer. Dit component is nodig om te zorgen voor een 100% pensioenopbouw. U kunt de omschrijving van dit looncomponent aanpassen indien gewenst.
 • Voeg op werkgeverniveau een nieuwe reservering toe, op basis van 'Bedrag'. Waarbij het fiscaal type op 'Normaal tarief' staat en het percentage op 12.5% opbouw (Hoofstuk 18.3. CAO 1-4-2015 - 30-9-2016). U kunt de grondslag van deze reservering vervolgens aanpassen, zodat deze ook over de juiste vergoedingen/looncomponenten wordt opgebouwd. Stel de reservering in op 'Periodiek uitbetalen'
 • Bij de Werknemer, op het tabblad 'Loon', past u het loon aan naar 80% van het huidige loon.
 • Pas hier tevens de uren aan, zodat de deeltijdfactor ook 80% is. Dit is nodig om het juiste uurloon te behouden.
 • Vervolgens kunt u op het tabblad 'Periode' bij de werknemer, de looncomponent 'Seniorenregeling' vullen met de overige 20% van de uren en het bedrag.
 • Open de tabel en voeg de pensioenspremie een tweede maal toe:
 • Het looncomponent 'Seniorenregeling' dient in de grondslag te zitten en de reservering niet:
 •  En wijzig de premieverdeling. De werknemerspremie wordt vermenigvuldigt met 0.9 en dit verschil voegt u toe aan de werkgeverskant. In 2021 wordt dit 8,39% en 17,31%.
  Let op: U zult in een nieuw fiscaal jaar deze premie opnieuw moeten aanmaken gebaseerd op de pensioenpremie van dat jaar.
 • Bij werknemers gebruik makend van de vitaliteitsregeling gebruikt u deze aangemaakte premie als pensioenspremie.
 • Pas eventueel ook de grondslag van reserveringen zoals het vakantiegeld aan.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.