Wat kan ik op de werkgevers- en de werknemersjournaalposten tonen?

De factoren die op werkgeversniveau worden ingevoerd kunnen alleen op de werkgeverjournaalpost worden weergegeven.

Het gaat hier om alle kolommen uit het tabblad 'Aangifte loonheffingen', alsmede de premiekortingen.

Omdat hier op werkgeversniveau wordt bepaald wat de totale premie is waartegenover deze korting mag worden afgezet en dit bovendien nog moet worden herberekend over periodes heen, wat in de aangifte loonheffingen ook gebeurt.

De genoemde onderdelen kunnen niet op werknemersniveau en afdelings- of kostenplaatsjournaalposten worden afgedrukt, omdat de verdeling van de kortingen, verminderingen en eindheffingen niet per werknemer wordt vastgesteld.
Er wordt bij verminderingen en premiekorting wel een maximale vermindering/korting bepaald, maar die wordt mogelijk niet in zijn geheel toegepast en in die gevallen is de verdeling niet te bepalen. Vandaar dat er voor gekozen is om de genoemde onderdelen alleen op de totaaljournaalpost van de werkgever af te drukken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.