Kan ik een splitsing maken tussen de wettelijke- en bovenwettelijke vakantieuren?

Op het tabblad 'Reserveringen' van de werkgever zijn twee afzonderlijke urenreserveringen aanwezig, de wettelijke vakantieuren en de  bovenwettelijke vakantieuren. Waar met in het verleden het totaal op te bouwen aantal uren in één reservering invoerde kan nu een splitsing worden gemaakt.

Voor de wettelijke vakantieuren geld een jaaropbouw van vier maal het aantal uren dat per week wordt gewerkt. Deze uren vervallen na een halfjaar, dus per 1 juli van het volgende jaar.

De uren die extra worden opgebouwd zijn de bovenwettelijke vakantieuren, deze kennen een verjaringstermijn van 5 jaar.

In WinSalar maakt u de splitsing door beide reserveringen toe te passen, deze kunnen ook worden toegevoegd bij de werknemers. Voor sommige CAO's, zoals de Schoonmaak, is het verplicht deze splitsing op de loonstrook van de werknemers te vermelden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.