Hoe verwerk ik Aanvullend geboorteverlof in WinSalar?

In het normale lopende dienstverband, verwerkt u in het looncomponent ' Aanvullend geboorteverlof (opname)'die uren, die (onbetaald) opgenomen worden. De dagtabel wordt hierbij automatisch niet toegepast, ook al is het onbetaald verlof.

Een eventuele vergoeding 'Aanvulling uitkering WIEG (volledig) ' (tabblad B/OB bij de werkgever), gebruikt u wanneer er tot 100% aangevuld wordt door de werkgever.

De vergoeding 'Aanvulling uitkering WIEG (deels)' (tabblad B/OB bij de werkgever), gebruikt u wanneer het loon aangevuld wordt, maar niet volledig tot 100%. Deze vergoeding is dan nodig om de incidentele inkomensverminderingscode 'G' in de aangifte mee te nemen. Deze code wordt ook meegenomen in de aangifte als er geen extra vergoeding is en alleen het looncomponent 'Aanvullend geboorteverlof (opname)  wordt gebruikt. U verwerkt deze vergoedingen in het lopende dienstverband.

De uitkering vanuit het UWV verwerkt u in een nieuw dienstverband tegen witte tabel. Voor het dienstverband gebruikt u de 'Kopieer' optie, keuze voor 'Kopie ivm uitkering via werkgever'. Hierbij gebruikt u het looncomponent 'Uitkering WAZO' wanneer deze apart gespecificeerd moet worden. Anders kan ook het component 'periodeloon' gebruikt worden. U geeft hier hetzelfde aantal uren in, als in het lopende dienstverband opgegeven zijn bij 'Aanvullend geboorteverlof (opname). U kunt daarnaast zelf het bedrag invoeren, wat u vanuit de specificatie van het UWV heeft ontvangen. Dezelfde werkwijze geldt, wanneer de werknemer zelf de storting vanuit het UWV ontvangt.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.