Wat kan ik invoeren op tabblad 'WKR' van de werkgever?

Let op: De vrije ruimte en eindheffing zijn op basis van het geschatte fiscaal jaarloon.

 

Werkkostenregeling
WKR percentage
Dit staat vast, en is dus niet te wijzigen. Als dit toch wijzigt gedurende het jaar, brengt SALAR Nederland hier een update voor uit. Het WKR percentage wordt gebruikt voor bepaling van de vrije ruimte voor de werkkostenregeling. De vrije ruimte wordt bepaald door dit percentage maal het fiscaal jaarloon.

Schatting fiscaal jaarloon
Dit bedrag wordt uit de conversie meegenomen. Dit jaarloon is de optelling van alle loonheffingslonen van het voorgaande jaar (kolom 14 van de loonstaat). Dit bedrag is zowel direct als gedurende het jaar aan te passen om een reële schatting van de eindheffing te kunnen maken.

Periode
Extra WKR bedrag
Dit gegeven kan gebruikt worden voor WKR elementen die niet aan een werknemer worden gekoppeld. Het bekendste voorbeeld is het kerstpakket, omdat dit niet als vergoeding uitgekeerd wordt via de salarisadministratie en dus niet aan de werknemer kan worden gekoppeld. Een ander voorbeeld is het personeelsfeest.

WKR vergoedingen
Dit is een optelling van alle vergoedingen die een WKR markering hebben. WKR markeringen kunt u zetten in het tabblad 'B/OB' van de werkgever, bij alle onbelaste vergoedingen. Hier is een aparte kolom 'WKR' zichtbaar in het scherm. Bekende gerichte vrijstellingen hebben die mogelijkheid niet: een onbelaste reiskostenvergoeding geldt niet als een WKR-vergoeding. Wel kan het belaste gedeelte van een OBB reiskostenvergoeding opgenomen worden.

Fiscaal loon werkelijk
Deze kolom wordt gevuld met het tot nu toe berekende fiscaal jaarloon per periode.

Fiscaal loon schatting
Deze kolom wordt gevuld het met bedrag wat is ingevuld bij 'Schatting fiscaal jaarloon'.

Vrije ruimte
Hier wordt de geschatte vrije ruimte weergegeven op basis van het geschatte fiscaal jaarloon.

Eindheffing (80%) Schatting
De geschatte eindheffing wordt in deze kolom weergegeven, de schatting is gemaakt op basis van het geschatte fiscaal jaarloon. Er kan ervoor gekozen worden op gedurende het jaar reeds een bedrag aan eindheffing te betalen. Klik hiervoor met de rechter muisknop op het geschatte bedrag eindheffing in de periode waar de eindheffing in doorgegeven wordt. Het invoerveld wordt nu wit en zal worden doorgegeven bij de aangifte loonheffingen voor deze periode.

Wanneer de vrije ruimte overschreden wordt, moet over het overschrijdingsbedrag eindheffing betaald worden. Dit wordt meegezonden in de laatste periode waar aangifte over moet worden gedaan. 

De afrekening eindheffing wordt bepaald op basis van het fiscaal loon voor het huidige jaar, het bedrag wat reeds is aangegeven tot de laatste periode wordt hiervan afgetrokken. Het verschil zal in de laatste periode in de aangifte loonheffingen worden doorgegeven.

Onderstaande kolommen worden pas getoond wanneer de aangifte van november is verstuurd.

Afrekening
Eindheffing

Via de methodiek van de Werkkostenregeling wordt in de maand december de afrekening gedaan van de eindheffingen op basis van de verzamelde gegevens van het kalenderjaar.

Reeds aangegeven/Aangegeven tot december
Hier wordt de eindheffing vermeld die al aangegeven is en/of handmatig is ingevoerd. De titel van deze kolom wijzigt op basis van de aangiftes loonheffingen die reeds gedaan zijn.

obv werkelijke fiscaal loon
In deze kolom wordt de eindheffing getoond op basis van het werkelijke fiscaal loon van het huidige kalenderjaar.

Aan te geven in december
Deze kolom wordt gevuld met de werkelijke eindheffing in december. Deze kan afwijken met de eindheffing uit de kolom 'obv werkelijke fiscaal loon' wanneer er een bedrag ingevuld staat in 'Reeds aangegeven'. Reden hiervoor is dat dit bedrag reeds is betaald en daarom niet meer in de maand december voorkomt bij de eindafrekening. 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.