Wat kan ik invoeren op het tabblad 'Loontechnisch'?

In dit scherm kunnen een aantal werkgevergegevens ingevoerd worden met betrekking tot tijdvakken, CAO uren, sector en eigenrisicodragerschap. Tevens is hier het werkgevertype te vinden en kunnen subperiodes en looncomponenten worden aangemaakt.

Algemeen
Werkgevertype
Hier dient aangegeven te worden wat voor type werkgever het betreft, bijvoorbeeld Bouw of Uitzend. Als u geen extra modules heeft, kunt u alleen kiezen voor 'Normaal'. Bij het aangeven van het type zullen bepaalde tabbladen of opties worden toegevoegd of aangepast.
Omdat de wijze van invoer van een Bouw en een Schilders administratie substantieel afwijkt van het aanmaken van andere werkgevertypes volgt hieronder een extra toelichting op deze werkgeverstypen:

Extra toelichting op Bouw-werkgever
Indien gekozen wordt voor Bouw, dan zal automatisch het loontijdvak op 4 weken komen te staan. Ook worden in tabblad 'Aangiftes' een aantal extra velden toegevoegd, zoals het APG Ledennummer. Automatisch wordt ook de sector bouwbedrijf geselecteerd. Op het moment dat een werknemer aangemaakt wordt kan bij het tabblad 'Premies' de betreffende tabel geselecteerd worden. Deze tabel wordt automatisch gegenereerd.

Extra toelichting op Schilders-werkgever
Indien gekozen wordt voor Schilders, dan zal automatisch het loontijdvak op 4 weken komen te staan. Ook worden in tabblad aangiftes een aantal extra velden toegevoegd, zoals het PGGM Klantnummer. Automatisch wordt ook de betreffende sector geselecteerd. Op het moment dat een werknemer aangemaakt wordt kan bij het tabblad 'Premies' de betreffende tabel geselecteerd worden. Deze tabel wordt automatisch gegenereerd. 

Loontijdvak
Hier dient aangegeven te worden welk loontijdvak van toepassing is bij de werkgever. Deze instelling is bepalend voor de belastingtabel die wordt toegepast tijdens de berekeningen. Er kan gekozen worden uit: week, 4-weken, maand, kwartaal en jaar.

Aangifte loonheffingen per
Hier kunt u aangeven of de aangifte loonbelasting per vier weken, maand, half jaar of jaar gedaan moet worden. Bij de digitale loonaangifte worden alleen de werkgevers getoond met het aangiftetijdvak dat gekozen daar wordt. Aangiftetijdvakken half jaar en jaar mogen slechts in uitzonderlijke gevallen worden toegepast. Het is aan te bevelen het loontijdvak en het aangiftetijdvak gelijk te houden.

CAO uren per dag en CAO uren per week
Hier dienen de CAO uren per dag en per week ingegeven te worden zoals deze zijn vastgesteld in de CAO die van toepassing is bij de betreffende werkgever. De waarde die hier staat ingevuld, is bepalend voor de deeltijdfactor van de werknemer.

UWV
Sector
Hier dient de van toepassing zijnde sector geselecteerd te worden. Wij kunnen niet aangeven welke sector u hier dient te kiezen.

Werkhervattingskas
Werkgevertype Whk
Hier moet u aangeven of u een kleine werkgever, of een grote / middelgrote werkgever bent voor toepassing van de Whk-premies. Dit wordt middels een beschikking door de belastingdienst aan de werkgever medegedeeld.
Als u een middel of grote werkgever bent voor de Whk, dan selecteert u dit. In de premietabel vult u vervolgens de premiedelen in voor WGA en ZW-flex. Deze premies kunt u ook vinden op de informatie die de belastingdienst aan de werkgever heeft gestuurd.
Voor Sector, Eigenrisicodrager en Werkgevertype Whk geldt dus, dat het ingevoerde van invloed is op de hoogte van percentages voor sommige SV premies. 

Eigenrisicodrager WGA
Hier kunt u aangeven of de werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA. De premie WGA wordt niet berekend als aangegeven is dat er sprake is van eigenrisicodragerschap.

Eigenrisicodrager ZW
Hier kunt u aangeven of de werkgever eigenrisicodrager is voor de ZW. De premie ZW-flex wordt niet berekend als aangegeven is dat er sprake is van eigenrisicodragerschap.

Subperiodes
Hier kunnen subperiodes worden toegevoegd. Subperiodes worden gebruikt om aparte loonruns te kunnen draaien voor bijvoorbeeld uitbetaling van vakantiewerk of overwerk. Er bestaat altijd een Standaard periode, dit is de periode waarin het normale loon berekend dient te worden. U kunt andere subperiodes aanmaken, die u zelf een naam geeft. Zelf aangemaakte subperiodes komen in tabblad 'Periode' van de werknemer naar voren, waar ze geselecteerd kunnen worden. 

Looncomponenten
In dit gedeelte kunnen er verschillende (standaard) looncomponenten worden toegevoegd of aangepast. Deze looncomponenten kunnen van invloed zijn op het bruto loon van de werknemer. In het tabblad 'Loon' bij de werknemer kan het aangemaakte looncomponent geactiveerd worden door het selectievakje aan te vinken en hierin een percentage in te vullen. Bij looncomponenten op basis van bedrag dient het bedrag in tabblad 'Periode' van de werknemer te worden ingevoerd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.