Wat kan ik invoeren op het tabblad 'HRM' van de werkgever?

In het tabblad HRM kunnen contracten, opleidingen en standaard signaleringen worden ingesteld, die vervolgens in het dashboard kunnen worden getoond. Het dashboard is een scherm dat wordt geopend elke keer als u WinSalar start, met daarin alle door u aangemaakte signaleringen die op dat moment actueel zijn. Het dashboard kan geactiveerd worden in WinSalar, via menu ‘Beheer’ – ‘Programma-instellingen’ – ‘Algemeen’ – ‘Dashboard tonen bij starten’. Het dashboard wordt dan iedere keer getoond bij het opstarten van WinSalar. Als niet voor deze optie wordt gekozen is het dashboard ook altijd te openen via menu ‘Extra’ – ‘Dashboard’.

De invoermogelijkheden op tabblad HRM zijn:

Contracten en opleidingen

Contracten en opleidingen kunnen toegevoegd, aangepast of verwijderd worden. Toewijzen aan werknemers kan niet, omdat op werknemerniveau individuele instellingen moeten worden gezet, zoals de begindatum van het contract of de opleiding.

Standaard signaleringen

Andere standaard signaleringen, die afhankelijk zijn van datums die in WinSalar zijn ingevoerd:

Verjaardag:
Deze signalering is gekoppeld aan de geboortedatum.

Einddatum legitimatiebewijs:
deze signalering is gekoppeld aan de datum ‘Geldig tot’ bij het identiteitsbewijs in tabblad ‘Stamgegevens’ van de werknemer.

Dienstjaar:
Deze is gekoppeld aan 'datum in dienst'.

Toewijzen
Middels de knop toewijzen kunnen de werknemers aangegeven worden waarvoor deze signaleringen in het dashboard moeten worden gemeld. Alleen als de betreffende datum is ingevoerd bij de werknemer, kan worden toegewezen.

Aanpassen
Middels de knop aanpassen kan aangegeven worden of een melding getoond moet worden, en hoeveel dagen vóór de datum de melding moet worden gegeven.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.