Wat is mogelijk op tabblad 'Export' van de journaalpost definitie?

Op dit tabblad kunt u de standaardinstellingen voor exporteren van de journaalpost naar een boekhoud/financieel pakket aanmaken.

Export
Hier kan aangegeven naar welk pakket u wilt exporteren. Zodra u een pakket hebt gekozen kunt u in het veld Standaard Instellingen de vereiste gegevens invullen. Bij 'Melding bestand geschreven' kunt u aangeven of u wilt dat WinSalar u meldt dat het exportbestand al dan niet succesvol aangemaakt is.

Als u bij de printoptie journaalpost een ander exportformaat wilt kiezen dan standaard is ingesteld, dan kunt u dit doen door bij de printopties in het scherm "exporteren journaalpost" op vorige te klikken.

Standaard instellingen
Al de ingevulde rubrieken zullen overgenomen worden wanneer u de journaalpost gaat exporteren. U kunt op deze instellingen bij de verschillende printopties journaalpost uiteraard nog een correctie maken. Afhankelijk van het pakket waarnaar u exporteert zijn er een aantal rubrieken die ingevuld dienen te worden. De rubrieken die altijd ingevuld moeten worden zijn:

 • Regels exporteren per
  Hier zijn, mede afhankelijk van het pakket dat u heeft gekozen, drie mogelijkheden.
  • Rekeningnummer, omschrijving ingeven 
   Wanneer deze optie gekozen wordt, dan zal de omschrijving die in dit veld (standaard instellingen) wordt ingegeven, worden gebruikt in het exportbestand.
  • Rekeningnummer, omschrijving
   Wanneer deze optie gekozen wordt, worden de omschrijvingen uit tabblad "omschrijving rekeningnummers" gebruikt in het exportbestand.
  • Component
   Wanneer deze optie gekozen wordt, wordt de componentnaam uit tabblad "rekeningnummers componenten" als omschrijving gebruikt in het bestand.
 • Bestand
  Hier wordt de locatie, alsmede de bestandsnaam aangegeven. Standaard is de locatie de hoofddirectory van de C-Schijf. Met behulp van het gele mapje kunt u dit zelf aanpassen.
  In de meeste gevallen is de juiste bestandsnaam al door WinSalar ingevuld, in sommige gevallen wordt er een code weergegeven als bestandsnaam, dit betekent dan dat de bestandsnaam door WinSalar zal worden afgeleid aan de hand van bijvoorbeeld een administratienummer en een volgnummer dat ingevuld moet worden.
 • Automatisch genereren veldnamen
  Klik hier om het artikel hiervoor te bekijken.

Let op: U dient hiervoor wel via menu 'Beheer' – 'Programma-instellingen' - tabblad 'Algemeen' aan te geven dat u deze standaardinstellingen ook daadwerkelijk wilt gebruiken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.