Mijn pensioengrondslag aan het einde van het jaar wordt ineens hoger, hoe kan dit?

Bij pensioenpremies waarbij een uurfranchise van toepassing is wordt het jaarbedrag voor franchise gedeeld door het aantal cao-uren op jaarbasis. De cao-uren worden bij de werkgever ingevoerd op tabblad 'Loontechnisch'. Op het moment dat een werknemer meer uren werkt dan de cao-uren per dag of week wordt er hierdoor ook meer franchise toegepast op de pensioengrondslag.

In de meeste situaties komt dit voor aan het einde van het jaar wanneer de cao-uren op jaarbasis zijn verloond en het jaarbedrag voor franchise is bereikt. Alle uren die hierna worden berekend genereren geen franchise meer waardoor over de volledig grondslag premie wordt berekend.

Dit levert op jaarbasis geen verschillen op, alleen de verdeling van de franchise loopt niet evenredig over het jaar. Om dit te voorkomen kunt u de cao-uren bij de werknemers aanpassen zodat deze niet hoger zijn dan de uren bij de werkgever op tabblad 'Loontechnisch'. Voor de bovenmatige uren kunt u een vergoeding 'overwerk' toevoegen op tabblad 'B/OB'. De uren bij deze vergoeding tellen niet mee voor de franchiseberekening.

Let op: Wanneer uren verloond worden als 'B/OB' worden deze uren ook niet doorgegeven als  "verloonde uren" in de belastingaangifte. Dit kan sinds 2017 van invloed zijn op de LIV.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.