Waar moet ik rekening mee houden bij de pensioensberekening van PGGM (Zorg en Welzijn)

In WinSalar wordt de pensioenberekening voor het Pensioenfonds Zorg en Welzijn ondersteund in de tabellen, er zijn echter een aantal zaken waar de gebruiker rekening mee dient te houden:

 • Grondslag eerste berekening

De periodegrondslag wordt bepaald bij de eerste berekening, dus in januari of bij indiensttreding. Deze grondslag wordt op basis van de deeltijdfactor omgerekend naar fulltime, deze waarde wordt na de eerste berekening weergegeven achter de pensioenpremie in tabblad 'Premies' van de werknemer.

 • Componenten in grondslag

Standaard is in de premie het periodeloon en de opbouw van het vakantiegeld opgenomen in de grondslag, dit zijn bij een nieuwe werkgever immers de enige componenten die standaard aanwezig zijn. Waarschijnlijk moeten er nog extra zaken worden opgenomen, zoals de eindejaaruitkering of overwerk, zie hiervoor het pensioenreglement of de CAO. Maak deze componenten, reserveringen of vergoedingen aan in WinSalar, neem deze vervolgens op in de pensioengrondslag. Hier vindt u meer uitleg hoe u de grondslag van de premie kan aanpassen. 

 • Twee soorten eindejaarsuitkering
  1. De structurele eindejaarsuitkering:

   Deze wordt jaarlijks zeker uitgekeerd en wordt opgenomen in de grondslag eerste berekening. Deze wordt in WinSalar als reservering aangemaakt en in de pensioengrondslag opgenomen. Afhankelijk van de toegepaste CAO moet de eindejaarsuitkering wel of niet worden berekend over de vakantietoeslag. Omdat in WinSalar niet kan worden gereserveerd over de opbouw van een andere reservering, maar uitsluitend over de uitbetaling, zal het opbouwpercentage van de eindejaarsuitkering dan verhoogd moeten worden met 8%. Zo wordt een opbouw eindejaarsuitkering van 5% verhoogd met 8% naar 5,4%.

  2. De resultaatafhankelijke eindejaarsuitkering:

   Deze komt alleen in de grondslag op het moment dat deze ook daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Hiervoor maakt u een vergoeding aan in tabblad 'B/OB', de uitbetaling hiervan neemt u op in de premiegrondslag.
 • Deeltijdfactor

In WinSalar wordt de deeltijdfactor berekend door de gewerkte uren in een periode af te zetten tegen de voltijd uren in de periode, per periode wordt de bepaalde deeltijdfactor losgelaten op de grondslag welke in de eerste berekening is vastgesteld. Ook is het van belang rekening te houden met welke componenten van invloed zijn op de deeltijdbepaling, zo kunnen overuren, meeruren en ORT-uren van invloed zijn op de deeltijdfactor die moet worden doorgegeven. Dit kan per CAO afwijken. Bij de aanlevering van het jaarwerk wordt echter gevraagd om de definitieve deeltijdfactor op jaarbasis, waarbij de berekening voor werknemers die maar een gedeelte van het jaar werken zeer complex is. De wijze waarop de deeltijdfactor wordt berekend staat beschreven in de 'Handleiding aanlevering gegevens' welke u kunt vinden op de website van het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn, hierin staan tevens voorbeeldberekeningen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.