Wat kan ik invoeren op het tabblad 'fiscaal'?

Fiscale gegevens
Hier vult u de code loonheffingskorting, Ingangsdatum, kleur tabel, inwoner van en speciale categorie in. De 'Code loonbelastingtabel' wordt automatisch gegenereerd uit de overige gegevens. Meer uitleg vindt u in het document codes aangifte loonheffingen.

Loonheffingsplicht
Wanneer deze optie is uitgevinkt wordt er geen loonheffing berekend voor de werknemer.

Jaarloon
Dit is het jaarloon van het voorgaande jaar (kolom 14 van de loonstaat), wat wordt gebruikt voor het bepalen van het bijzondere tarief. Bij conversie wordt dit veld automatisch bijgewerkt. 
Bij een nieuwe medewerker zal het jaarloon automatisch worden bepaald. 
Voor uur-, dag- en nettoloners zal het jaarloon niet automatisch door WinSalar bepaald worden en moet u deze zelf invullen.

Het is belangrijk dat dit veld goed is ingevuld, omdat aan de hand hiervan het percentage bijzonder tarief wordt bepaald. Indien het jaarloon niet automatisch bepaald wordt en u weet niet hoe dit te bepalen, dient u zich te wenden tot de Belastingdienst.

Extra loonheffing
In dit veld kan een bedrag ingegeven worden wat extra aan loonheffing moet worden ingehouden in de berekening. Indien ingevuld zal bij de eerst volgende berekening de extra loonheffing toegepast worden. De ingevulde waarde wordt na de berekening niet gewist.

Jonggeh.korting
Wanneer de werknemer recht heeft op de loonheffingskorting "jonggehandicaptenkorting" dan kan de waarde ingevoerd worden van de korting die periodiek verrekend moet worden op de loonheffing van de werknemer.

Let op: dit is niet hetzelfde als de premiekorting op tabblad 'L/E/V', dat is namelijk een korting die de werkgever op de af te dragen loonheffingen ontvangt omdat hij een (jong)gehandicapte in dienst neemt of herplaatst. 

Normaal tarief
Hiermee wordt aangegeven dat voor het normaal tarief loonheffing de tabel toegepast dient te worden. Dit kan handmatig in een percentage aangepast worden door middel van het aanvinken van het vakje 'Afwijkend %' dat rechts van de eerder genoemde regel staat weergegeven.

Bijzonder tarief 
Hier wordt aangegeven welk percentage loonheffing toegepast wordt in de berekening van het bijzonder tarief. Dit percentage wordt vastgesteld aan de hand van het jaarloon. dit kan handmatig aangepast worden, door middel van het aanvinken van het vakje 'Afwijkend %'.

Vakantiebonnen
Indien de optie 'Vakantiebonnen' wordt aangevinkt, kan er een keuze gemaakt worden.

  • Bedrag
    Een bedrag kan worden ingegeven, dat aan vakantiebonnen berekend dient te worden
  • Percentage
    Een percentage kan worden ingegeven, dit percentage wordt dan vermenigvuldigd met het loon voor vakantiebonnen.

Minder dan 20 vakantiedagen per jaar

Hier kan aangegeven worden of er minder dan 20 vakantiebonnen per jaar zijn.

Verlagingsfactor toepassen
Deze optie dient aangevinkt te worden indien van de 130 dagen regeling gebruik gemaakt moet worden.
Tevens dient het aantal dagen ingegeven te worden (voor de betreffende periode) waarop de verlagingsfactor van toepassing is.
 
Zodra vakantiebonnen worden aangevinkt, verdwijnt de reservering vakantiegeld uit tabblad reserveringen werknemer.

Artiesten regeling
Deze optie is alleen beschikbaar wanneer u beschikt over de artiestenmodule. De optie is verder alleen zichtbaar als in tabblad 'Loontechnisch' van de werkgever is aangegeven dat het een werkgever betreft met als werkgevertype 'Normaal' of 'Tijd voor tijd'.
Wanneer deze optie wordt aangevinkt, zal de betreffende werknemer omgezet worden naar een artiest.

Bij het aanvinken van deze optie zullen verschillende opties en tabbladen verdwijnen die bij deze regeling niet van toepassing zijn. 

Zie voor verdere informatie: Artiest Aanmaken

Auto
Klik hier om de procedure voor het toevoegen van de auto van de zaak te bekijken. 

Speciale regelingen
Anonieme werknemer
Indien deze optie wordt aangevinkt, wordt er loonheffing tegen 52% ingehouden. Tevens wordt de code loonbelasting op 940 gesteld.

Studenten/scholieren regeling
Indien deze optie wordt aangevinkt, wordt in plaats van de loontijdvak tabel (die bij de werkgever in tabblad 'Loontechnisch' geselecteerd is), de kwartaaltabel bij de betreffende werknemer toegepast op basis van de wijze zoals voorgeschreven door de belastingdienst.

Gemoedsbezwaarde SV
Indien deze optie wordt aangevinkt, wordt de betreffende werknemer als gemoedsbezwaarde voor de SV-premies behandeld (er worden geen SV premies werknemerdeel berekend, de werkgever draagt nog wel SV premies af voor deze werknemer).

Gemoedsbezwaarde VV
Indien deze optie wordt aangevinkt wordt er een vervangende bijdrage voor volksverzekeringen op de loonstrook ingehouden. De inhoudingen zijn hetzelfde maar worden op een andere manier weergegeven op de loonstrook.

30% regeling
Indien deze optie wordt aangevinkt, wordt de 30% regeling toegepast. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij naar onze helpcenter

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

1 opmerking

  • Welk gevolg heeft de arbeidsverhouding "stagiair' op de toegepaste tabel?  Is het juist dat er dan geen arbeidskorting van toepassing is omdat de groene tabel van toepassing zou zijn?

    0

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.