Wat kan ik op het tabblad 'Periode' invoeren?

Periode gegevens
Te berekenen periode
Hier wordt aangegeven welke periode de eerstvolgende te berekenen periode is.

Te berekenen subperiode
Wanneer in tabblad loontechnisch van de werkgever één of meer extra subperiodes zijn aangemaakt, dan kan hier geselecteerd worden welke subperiode berekend moet worden.

Deze periode geen verloning
Indien deze optie wordt aangevinkt zal er in de te verwerken periode geen verloning plaatsvinden. Voor deze periode wordt dan ook geen loonstrook aangemaakt voor de werknemer in WinSalar.

Laatste loonberekening
Indien halverwege het jaar een werknemer uit dienst treedt, kan door middel van deze optie de berekening op een juiste wijze worden afgerond. Deze optie is bedoeld om een correctie toe te passen wanneer gemiddelde loondagen zijn gebruikt gedurende het jaar. De correctie zal zo geschieden dat uiteindelijk toch berekend wordt met de werkelijk gewerkte dagen.

Verder heeft het aanvinken van laatste loonberekening het voordeel dat na de berekening automatisch 'Laatste berekening geweest' verschijnt in het veld 'Te berekenen periode'.

Dagtabel
Indien deze optie wordt aangevinkt wordt, in plaats van de belastingtabel voor het betreffende loontijdvak van de werkgever, de dagtabel toegepast.

Eerste en laatste dag loonberekening
Met deze optie kunt u de loonberekening van een bepaalde periode splitsen met daaraan gekoppeld data. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld een werknemer die in dienst komt per 16 januari, ook daadwerkelijk zo invoeren. U hoeft dan niet zelf te bepalen wat het loon is voor de periode waarin de werknemer aanwezig was. 

Looncomponenten
Hierin wordt de omschrijving weergegeven die aangemaakt is in tabblad 'Loontechnisch’ bij de werkgever.

Uurloon
Hierin wordt het uurloon weergegeven dat betrekking heeft op de bijbehorende looncomponent.

Deeltijd %
Hierin wordt het deeltijdpercentage weergegeven dat betrekking heeft op de totale uren die bij de looncomponent horen.

Tp.
Hierin kan worden aangegeven of de looncomponent toegepast moet worden. Als u een berekening moet doen zonder periodeloon vinkt u toepassen hier uit.

A.S.
Hierin kan worden aangegeven of er afwijkend salaris moet worden toegepast voor de betreffende looncomponent. Indien dit wordt aangevinkt kan handmatig het aantal dagen, uren en het bedrag ingevuld worden.

Dagen
Het aantal dagen dat betrekking heeft op de betreffende looncomponent.

Uren
Het aantal uren dat betrekking heeft op de betreffende looncomponent.

Bedrag
Het totaal bedrag dat betrekking heeft op de betreffende looncomponent.

Automatisch bijwerken en Dag-/Urenregistraties
Indien 'Automatisch bijwerken' wordt aangevinkt, wordt automatisch het aantal gewerkte dagen bijgewerkt bij de 'Dag-/ Urenregistratie'  Wanneer gebruik wordt gemaakt van de looncomponent "uitbetalen ziekte" wordt dit ook automatisch bijgewerkt in het dag/urenregistratie-item ziekte. Hetzelfde geldt voor de looncomponent vakantie in combinatie met het dag/urenregistratie-item vakantie.
Indien deze optie niet staat aangevinkt, dient het aantal gewerkte dagen, alsmede een eventueel aantal ziektedagen of vakantiedagen handmatig ingegeven te worden.

Uren kunnen per onderdeel opgegeven worden, de onderdelen die in het scherm bij de werknemer worden weergegeven, zijn bij de werkgever in tabblad 'Dag/ Urenregistratie' opgegeven.

Tijd-Voor- Tijdregeling
Indien men over de Tijd voor Tijd module beschikt, en bij de werkgever is in tabblad 'Loontechnisch' bij werkgeverstype 'Tijd voor Tijd' heeft ingegeven, dan komt er op het tabblad 'Periode' de 'Tijd-Voor- Tijdregeling' zichtbaar. Automatisch wordt aan de hand van de gemaakte instellingen bij de werkgever en werknemer, het juiste aantal tijd voor tijd uren opgebouwd en eventueel uitbetaald.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.