Hoe verwerk ik een werknemer met meerdere auto's van de zaak?

In de toelichting gegevensspecificatie voor aangifte loonheffingen 2014 staat hierover het volgende:

Als de werkgever in hetzelfde aangiftetijdvak aan dezelfde werknemer gelijktijdig twee of meer auto’s ter beschikking stelt, dan kunnen zich de volgende situaties voordoen:

  1. Voor alle ter beschikking gestelde auto’s geldt dat er geen bijtelling voor privégebruik moet plaatsvinden (onbelaste auto’s):
    In deze situatie moet de code aangegeven worden voor de auto die de werknemer het langst ter beschikking staat.
  2. Er is (zijn) één (of meer) auto’s waarvoor een bijtelling voor privégebruik moet plaatsvinden (belaste auto’s) en (één of meer) auto’s waarvoor geen bijtelling voor privégebruik moet plaatsvinden (onbelaste auto’s) ter beschikking gesteld:
    In deze situatie moet in deze rubriek voor de onbelaste auto’s geen code worden vermeld.

In situatie 2 heeft dus de auto waarvoor bijtelling wordt toegepast voorrang op de auto waarbij niet wordt bijgeteld. In WinSalar komt het er op neer dat uitsluitend de auto waarvoor bijtelling moet plaatsvinden ingevoerd moet worden in tabblad 'Fiscaal'.

Indien twee auto's gelijktijdig bijgeteld moeten worden kunt u beide auto's opnemen in tabblad 'Fiscaal', WinSalar zal dan automatisch de juiste bijtelling berekenen aan de hand van de cataloguswaarden, bijtellingscategorie en het aantal dagen dat de auto's zijn ingevoerd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.