Hoe kan ik een reservering wijzigen op werknemersniveau?

U opent de werknemer en gaat naar het tabblad 'Reserveringen'. In dit scherm kunnen de instellingen met betrekking tot reserveringen gewijzigd worden.

Wordt behandeld als
Dit veld is niet te wijzigen, dit is een vast gegeven dat door WinSalar wordt toegekend.

Omschrijving:
Deze kan slechts gewijzigd worden op werkgeversniveau.

Omschrijving loonslip
Hiermee kunt u een andere omschrijving voor de loonstrook creëren dan de naam van de reservering. Dit kan ook met door ons standaard meegeleverde reserveringen, zoals vakantiegeld.

Soort reservering:
Dit wordt ook door WinSalar toegekend en is afhankelijk van het veld "wordt behandeld als".

Uitbetaling gegarandeerd:
Dit veld is alleen beschikbaar bij bedragreserveringen. Voor de polisadministratie van UWV is het van belang om te weten of een reservering een gegarandeerde uitbetaling betreft. Zo ja, dan wordt dit meegenomen in de uitkeringsrechten van de werknemer. Dit gegeven wordt via de loonaangifte doorgegeven. 
Dit veld wordt op werknemerniveau alleen weergegeven. Als een reservering geen gegarandeerde uitkering kent, bijvoorbeeld als bij uitdiensttreding het recht vervalt, dan moet u dit op "nee" stellen op werkgeverniveau.

Bij uitbetalen
Hier wordt weergegeven of de reservering inclusief of exclusief de opbouw van de te berekenen periode moet worden uitgekeerd. Dit kunt u aanpassen op werkgeversniveau.

Fiscaaltype
Hiermee kunt u instellen of de reservering tegen normaal of bijzonder tarief moet worden uitbetaald.

Opbouw op basis van:
Hiermee geeft u aan hoe de opbouw moet plaatsvinden. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:

 

 • Geen opbouw: Ongeacht de ingevulde waarde zal het pakket de reservering niet opbouwen
 • Vast bedrag per jaar / vast aantal uren per jaar: er wordt opgebouwd op basis van de waarde die is ingevuld. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de deeltijdfactor.
 • Bedrag per jaar / Uren per jaar: U kunt ingeven wat het totaal is voor een jaar. WinSalar zal elke periode een evenredig deel van de ingevoerde jaaropbouw aan het totaal toevoegen. Let op!! Voor parttimers dient toch de fulltime-opbouw ingevoerd te worden. WinSalar berekent zelf aan de hand van de deeltijdfactor de juiste opbouw!!
 • Vast bedrag in te berekenen periode: Wanneer u deze optie kiest krijgt u een extra aanvinkvakje "opbouwen". Als dit aangevinkt wordt, zal het ingevoerde bedrag in zijn geheel worden opgebouwd.
 • Vast bedrag per periode / Vast aantal uren per periode: De ingevulde waarde wordt opgebouwd onafhankelijk van de deeltijdfactor.
 • Bedrag per periode / uren per periode: U kunt de fulltime opbouw ingeven. Met behulp van de deeltijdfactor wordt de berekening voor parttimers dan gemaakt.
 • Percentage: Er wordt opgebouwd op basis van het ingevulde percentage. Bij reserveringen met als soort "Bedrag" wordt een percentage van het loon opgebouwd. Bij reserveringen met als soort "Uren" wordt een percentage opgebouwd van het aantal gewerkte uren.
 • Percentage over te berekenen periode: De opbouw wordt met deze optie volledig opgebouwd op basis van het loon van de periode waarin u aangeeft op te willen bouwen. Wanneer u deze optie kiest krijgt u een extra aanvinkvakje "opbouwen". Als dit aangevinkt wordt bouwt WinSalar de volledige jaaropbouw op basis van de te berekenen periode. Zo kunt u bijvoorbeeld de jaaropbouw doen op basis van periode januari, terwijl dan later in mei kan worden uitgekeerd.
  Let op: u dient voor een juiste opbouw het normale percentage in te voeren. Als de opbouw 8% van het jaarloon betreft dient ook 8% als percentage te worden gebruikt, en niet bijvoorbeeld 12x8%.
 • Percentage van contractloon in te berekenen periode: : De opbouw wordt met deze optie volledig opgebouwd op basis van het CONTRACTloon van de periode waarin u aangeeft op te willen bouwen. Wanneer u deze optie kiest krijgt u een extra aanvinkvakje "opbouwen". Als dit aangevinkt wordt bouwt WinSalar de volledige jaaropbouw op basis van de te berekenen periode. Zo kunt u bijvoorbeeld de jaaropbouw doen op basis van periode januari, terwijl dan later in mei kan worden uitgekeerd.

 

Opbouw:
Hiermee kunt u de waarde opgeven waarmee de reservering moet worden opgebouwd.

Minimum opbouw per periode:
Hiermee kan een bepaalde waarde als minimum opbouw worden ingevoerd. Als de berekende opbouw lager uitkomt, wordt de minimum opbouw toegepast.

Tegoed:
In dit veld wordt het tegoed tot en met de laatst berekende periode weergegeven.

Correctie:
Hier kunt u een correctie op het tegoed ingeven.

Totaal:
Dit is het totaal van de velden Tegoed en Correctie.

Uitbetalen:
Door dit aan te vinken kunt u de reservering uitbetalen.

Periodiek uitbetalen:
Dit veld is alleen te gebruiken wanneer er geen tegoed is. Bij reserveringen op basis van uren is dit veld alleen zichtbaar wanneer er opgebouwd wordt op basis van percentage.

Uitbetalen op basis van:
Hier kunt u aangeven op welke manier u de reservering wilt uitbetalen. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:

 • Volledig uitkeren: Het totaal wordt uitgekeerd als uitbetalen aangevinkt staat. Bij urenreserveringen wordt elk uur uitgekeerd tegen het uurloon.
 • Bedrag: Alleen voor reserveringen met als soort "Bedrag". Het ingevoerde bedrag wordt uitbetaald als uitbetalen aangevinkt staat.
 • Bedrag per uur: Alleen voor reserveringen met als soort "Uren". Het ingevoerde bedrag wordt vermenigvuldigd met aantal uren dat opgegeven wordt voor uitbetaling. Dit urenaantal dient u in te vullen in tabblad periode van de werknemer, in de dag/uren registratie.
 • Percentage per uur: Alleen voor reserveringen met als soort "Bedrag". Het ingevoerde percentage wordt vermenigvuldigd met het uurloon. De uitkomst wordt weer vermenigvuldigd met het aantal uren dat opgegeven wordt voor uitbetaling. Dit urenaantal dient u in te vullen in tabblad periode van de werknemer, in de dag/uren registratie.

 

Bankrekening:
Indien gewenst kan hier een ander bankrekeningnummer aan de uitbetaling van de reservering worden gekoppeld. De netto waarde van de reservering wordt dan op dat andere bankrekeningnummer gestort.

Starttegoed 2015
In dit veld wordt weergegeven wat het tegoed van de werknemer was aan het begin van het jaar. Dit wordt meegenomen bij de conversie, maar het veld is ook handmatig aan te passen. Het starttegoed is ook te wijzigen zonder de reservering daadwerkelijk te openen middels de knop aanpassen, wanneer er nog geen berekening heeft plaatsgevonden bij de werknemer. Dit is dan mogelijk door het veld "tegoed" aan te passen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.