Wat kan ik invoeren op het tabblad 'Reserveringen' van de werknemer?

In dit tabblad worden alle reserveringen weergegeven die bij de werkgever aangemaakt en toegewezen zijn aan de betreffende werknemer.
Met de knop 'Toevoegen' kunnen reserveringen die bij de werkgever aangemaakt zijn, toegevoegd worden.
Het tegoed en het totaal worden automatisch berekend en weergegeven in tabblad 'Reserveringen'.
Een eventuele correctie kan rechtstreeks bij de betreffende reservering ingegeven worden (zowel negatief als positief).

Ook kan aangegeven worden of dat de reservering uitbetaald moet worden, en kan de opbouwwaarde worden aangepast.

Met de knop 'Aanpassen' kunnen alle instellingen van een bestaande reservering gewijzigd worden.
Met de knop 'Verwijderen' kan een reservering verwijderd worden.

Vakantie-uren

Indien deze reservering in het tabblad bij de werkgever is toegewezen aan de werknemer dan zullen automatisch de vakantieuren opgebouwd worden per periode aan de hand van de ingevoerde opbouwwaarde. Indien de betreffende werknemer in deeltijd werkt, dan zal de opbouw hieraan aangepast worden wanneer als opbouwtype 'Uren per jaar' of 'Uren per periode' is gekozen.

Voorbeeld: een werknemer werkt fulltime en krijgt 200 vakantie-uren per jaar. Dit wordt per maand aan de hand van de werkelijk gewerkte uren of gemiddelde uren opgebouwd.

Werkelijke opbouw:

Voor deze wijze van opbouw moet het vakje 'Gemiddeld aantal loondagen gebruiken' in tabblad 'Instellingen' van de werkgever uitgevinkt zijn.


Voorbeeld:
In januari zijn 23 dagen, bij 8 uur per dag dus 184 uur. Het maximum aantal uren dit jaar is 2088. De berekening is dan 184/2088 x 200 = 17,62 uur opbouw voor januari.
Een deeltijdwerknemer met een deeltijdpercentage van 50% heeft 92 uur gewerkt.
De berekening van de uren is voor hem 92 / 2088 x 200 = 8,81 uur.
U kunt dus voor iedereen de opbouwwaarde voor een fulltimer invoeren, WinSalar berekent dan zelf met de deeltijdfactor de op te bouwen vakantie-uren.

Gemiddelde opbouw:

Voor deze wijze van opbouw moet het vakje 'Gemiddeld aantal loondagen gebruiken' in tabblad 'Instellingen' van de werkgever aangevinkt zijn.
Per maand zal nu 1/12 van de totale opbouw worden opgebouwd, dus 200 / 12 = 16,67 uur. Voor een deeltijdwerknemer wordt deze opbouw nog vermenigvuldigd met zijn deeltijdfactor. Dus indien 50% gewerkt wordt wordt de opbouw 16,667 x 0,5 = 8,333 uur.

Indien er vakantie-uren uitbetaald dienen te worden dan moet het volgende gedaan worden:

  • Open de reservering (knop 'Aanpassen').
  • Zet 'Uitbetalen op basis van' op bedrag per uur of percentage per uur.
  • Vul bij 'Waarde' een tarief of percentage in. Dit kan bijvoorbeeld het uurloon zijn, of 100% (het percentage wordt dan over het uurloon berekend.
  • Vink 'Uitbetalen' aan.
  • Ga naar tabblad 'Periode' en vul het aantal uren dat uitbetaald moet worden in onder vakantie in de dag/uren registratie.

Wanneer alle uren uitbetaald moeten worden dan kunt u ook kiezen voor 'Volledig uitkeren'. Het invullen van de dag/urenregistratie en een bedrag of percentage per uur is dan niet nodig. Automatisch worden alle uren uitbetaald tegen het bekende uurloon.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.