Wat voer ik in op tabblad 'Instellingen'?

Premie Grondslag
Hier dient u aan te geven wat de grondslag voor de premie is.

Bereken over bruto grondslag
De berekening vindt plaats over alle aangevinkte brutocomponenten.

Bereken over SVW-loon
De berekening vindt plaats over het SVW-loon.

Bereken over alle belastbare componenten
De berekening vindt plaats over brutoloon, waarbij alle componenten automatisch worden aangevinkt.

Bereken over BTER-loon
De berekening vindt plaats over het BTER-loon (Bedrijfstak Eigen Regeling) dat ingesteld kan worden in tabblad 'Instellingen' bij de werkgever.

Bereken over loonheffingsloon
De berekening vindt plaats over het loonheffingsloon. Dit kan alleen bij belaste premies, dus inhoudingen die niet aftrekbaar zijn.

Bereken over contractloon
De berekening vindt plaats over het ingevoerde contractloon op tabblad 'Loon' van de werknemer.

Bedrag per dag
Er kan een vast dagbedrag worden ingevoerd in de premie.

Bedrag per periode
Er kan een vast periodebedrag worden ingevoerd in de premie.

Herberekenen
Met deze optie kan worden aangegeven of de betreffende premie cumulatief gezien herberekend dient te worden.
De herberekening zal uitsluitend plaatsvinden over de perioden waarin de tabel is toegepast, dus waarin geen bedragen voor de betreffende premie zijn ingegeven. Deze optie is niet beschikbaar voor SV-premies en ZVW, omdat daar automatisch wordt herberekend.

Gebruik deeltijdfactor
Dit houdt in dat bij de berekening van de premie rekening wordt gehouden met de deeltijdfactor. Deze staat ingegeven in tabblad 'Loon' van de werknemer. Indien u gebruik maakt van afwijkend salaris wordt de deeltijdfactor aan de hand daarvan berekend. Deze optie is niet beschikbaar voor SV-premies en ZVW en kan niet worden gebruikt in combinatie met SV-dagen werknemer bij 'Berekenen met' in de overige premie-instellingen.

De berekening is als volgt: 

 • Part-time loon / deeltijdfactor = full-time loon
 • Full-time loon – eventuele franchise = full-time grondslag x premiepercentage = full-time premie
 • Full-time premie x deeltijdfactor = part-time premie

Grondslag 1e berekening 
Dit houdt in dat over de eerste berekening de grondslag zal worden vastgesteld, deze grondslag zal voor het gehele jaar gelijk blijven. Het gaat hier dan om de fulltime premiegrondslag, wanneer een werknemer een andere deeltijdfactor krijgt, wijzigt wel de premie. Deze optie is niet beschikbaar voor SV-premies en ZVW. De berekende grondslag is te zien in tabblad 'Premies' van de werknemer.

Grondslag is jaarbedrag
Indien dit veld wordt aangevinkt, wordt de grondslag als jaarbedrag behandeld. De franchise, minimum en maximum dienen per dag ingegeven te worden, op basis van wat is ingegeven in het veld 'Berekenen met'. Deze optie is niet beschikbaar voor SV-premies en ZVW.

De berekeningswijze is als volgt: 

 • Periode grondslag x aantal perioden = jaar grondslag
 • Franchise x (aantal sv dagen per jaar OF aantal kalenderdagen per jaar afhankelijk van het geselecteerde in het veld 'Berekenen met') = jaar franchise.
 • Jaar grondslag – jaar franchise = werkelijk jaar grondslag.
 • Werkelijk jaargrondslag x premie percentage = jaar premie
 • Jaar premie / aantal perioden = periode premie

Grondslag aanpassen
De grondslag voor de premie wordt met het ingevoerde percentage verhoogd, verlaagd of vermenigvuldigd, afhankelijk van de keuze. Wanneer een maximum bedrag is ingevoerd zal de verhoging, verlaging of vermenigvuldiging nog steeds procentueel worden toegepast, maar als de verhoging/verlaging groter is dan het maximum, zal het maximum als verhoging/verlaging worden toegepast. Deze optie is niet beschikbaar voor SV-premies en ZVW. 

Premie componenten

Deze optie is niet beschikbaar voor SV-premies en ZVW.
Alle aanwezige looncomponenten bij de werkgever worden hier weergegeven, wanneer een of meerdere componenten meegenomen moeten worden in de grondslag dan dient bij het betreffende looncomponent een vinkje geplaatst te worden. 

 • Uitb. (uitbetalen)   
  Houdt in dat het looncomponent alleen meegenomen wordt in de grondslag wanneer deze wordt uitbetaald.
 • Incl. (inclusief)   
  Houdt in dat het looncomponent elke periode wordt meegenomen in de grondslag.
 • 100%    
  Houdt in dat bij looncomponenten met een percentage ongeacht de waarde daarvan altijd met 100% wordt berekend voor de premie.
 • Gr. 1ste  (grondslag eerste)  
  Houdt in dat het looncomponent meegenomen moet worden in de grondslag die bij de eerste berekening vastgesteld wordt voor de resterende perioden.

Overige premie instellingen
Afwijkende CAO uren per dag
Bij deze optie kan per premie het aantal CAO uren opgegeven worden waarmee de premie berekend dient te worden. Wanneer dit afwijkt van de normale CAO-uren uit tabblad 'Loontechnisch' dan worden de CAO-uren bij de premie gebruikt. Wanneer de waarde 0 ingevoerd wordt, dan worden de CAO-uren uit tabblad 'Loontechnisch' gebruikt. Deze optie is niet beschikbaar voor SV-premies en ZVW.

Berekenen met
In dit veld kan worden aangegeven over welke dagen de premie toegepast dient te worden: 

 • SV-dagen werknemer  
  Over de SV-dagen die zijn aangegeven in tabblad 'Periode' van de werknemer wordt de premie berekend.
 • Fulltime loondagen in periode 
  Past de fulltime loondagen in de periode voor de betreffende werknemer toe, op basis van de instellingen van de werknemer. Staat de werknemer op gemiddelde dagen dan worden gemiddelde fulltime dagen toegepast, anders werkelijke fulltime dagen.
 • Werkelijke loondagen in periode 
  Over de werkelijke loondagen die zijn aangegeven in tabblad 'Periode' van de werknemer wordt de premie berekend.
 • Gemiddelde loondagen in periode 
  Over de gemiddelde loondagen per periode wordt de premie berekend. 
 • Kalenderdagen in periode
  Over de werkelijke kalenderdagen in de periode wordt de premie berekend.
 • Gemiddelde kalenderdagen in periode 
  Over de gemiddelde kalenderdagen (365/12) wordt premie berekend.
 • BTER dagen werknemer  
  Over de BTER-dagen die zijn opgegeven in tabblad 'Periode' van de werknemer wordt de premie berekend.
 • Contractdagen werknemer  
  De contractdagen zoals ingevoerd in tabblad 'Loon' van de werknemer zijn bepalend voor de berekening.

Leeftijd bepalen op
In dit veld kan worden aangegeven op welk moment de leeftijd van de werknemer, voor de berekening van de betreffende premie, bepaald dient te worden.

Geboren in of na – geboren voor
Hier kunnen geboortejaren ingevoerd worden waarvoor de premie geldt.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.