Verwerken Onregelmatigheidstoeslag (ORT)

In de pensioenaanlevering (UPA) is het vereist om aan te geven welke componenten als ORT zijn aangemerkt. Hiervoor is op tabblad 'Instellingen' van de werkgever bij 'Salariscomponenten' een kolom 'ORT' beschikbaar waar kan worden aangevinkt welke componenten hieronder vallen.

Het begrip ORT: (zoals beschreven in de 'Handleiding aanlevering UPA gegevens voor het PFZW')
 
ORT is een toeslag op het uurloon van een deelnemer voor het verrichten van onregelmatige diensten.
Deze diensten verricht de deelnemer buiten de normale uren om. Om welke uren het precies gaat is vastgelegd in de cao.
Bij de ORT hoort ook:
 
 • ziekengeld ORT;
 • afbouw ORT;
 • de extra geldelijke toeslag in verband met overwerk à 25, 50, 75 of 100%;
 • bedragen die vergelijkbaar zijn met de ORT;
 • omzetprovisie;
 • bonus niet ziek;
 • (nabetaling) ORT over vakantiedagen. Deze ORT wordt geregistreerd in het jaar van uitbetaling (kasstelsel).
 
Bij een vaste maandelijkse vergoeding moet de omzetprovisie worden opgenomen in het regelingloon en eventuele afrekeningen als ORT worden doorgegeven. Deze vergoeding moet dus worden opgenomen in de grondslag eerste berekening bij de premies. Provisie moet niet apart worden opgenomen in het veld bedrag 'Provisie verloonde tijdvak'.
 
PFZW verwacht provisie als onderdeel van de ORT en niet apart. Bij een niet maandelijkse vergoeding van provisie neemt u de vergoeding op als ORT.
 

In WinSalar:
 
Bij ORT die het aantal gewerkte uren NIET verhoogd:
Hiervoor kunt u zelf een vergoeding aanmaken als 'Bedrag per periode' en deze in de tabel bij de grondslag instellingen aanvinken bij 'Uitb.'
Ook geeft u op het tabblad 'Instellingen' bij de werkgever aan dat deze vergoeding onder 'ORT' valt.
 
Bij urenverhogende ORT: 
Voor een juiste berekening maakt u voor het verwerken van ORT (voor het verrichten van diensten buiten de normale uren om en andere toeslagen over gewerkte uren welke onder ORT vallen) een looncomponent 'Extra percentage per periode' aan en zet u het percentage op '100%'.
Let op: Voor 'Overwerk (100%)' (uren boven het fulltime aantal CAO uren) en 'Meeruren (100%)' (aanvulling van uren tot aan fulltime CAO uren) dient u het voorgedefinieerde looncomponent te gebruiken. Deze componenttype's worden op dezelfde wijze berekend, maar worden anders verwerkt in de aangifte Loonheffingen t.b.v Belastingdienst en UWV. 
 
Maak vervolgens een belaste vergoeding aan op tabblad 'B/OB' van de werkgever met als opbouwtype 'Percentage per uur' en geef hier het toeslagpercentage op, bijvoorbeeld 25%. Vink op tabblad 'Instellingen' van de werkgever het hokje 'ORT' aan bij de zojuist aangemaakte vergoeding.
 
Het is mogelijk om de vergoeding automatisch te koppelen aan de ingevoerde uren van de looncomponent 'Extra percentage per periode'. Maak hiervoor op tabblad 'Dag/Uren Registratie' van de werkgever een nieuw item aan, bijvoorbeeld 'ORT 25%', laat het vinkje bij 'Van invloed op gewerkt' open. Selecteer de looncomponent 'Extra percentage per uur' op tabblad 'Loontechnisch' van de werkgever en klik op 'Aanpassen'. Druk vervolgens op de knop 'Koppelen' en vink het zojuist aangemaakte Dag/urenitem aan. Sluit het venster, ga naar tabblad 'B/OB' en dubbelklik op de vergoeding 'ORT 25%', klik ook hier op 'Koppelen' en vink het dag/urenitem aan. De componenten zijn nu gekoppeld zodat op tabblad 'Periode' van de werknemer de gewerkte ORT uren kunnen worden ingevoerd in de looncomponent, automatisch worden deze uren dan ook ingevoerd in de vergoeding op tabblad 'B/OB'.
 
Op bovenstaande wijze wordt de toeslag van 25% als ORT doorgegeven in de UPA en worden de bijbehorende uren meegenomen in de bepaling van de deeltijdfactor voor de pensioenpremie.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.