Hoe maak ik een SEPA bestand aan in WinSalar?

Te openen via menu 'Digitaal' – 'Betalingen' – 'SEPA'

Middels deze optie kunnen bestanden voor digitale betalingen aangemaakt worden. Het betalingsbestand wordt aangemaakt in het formaat SEPA. Met dit formaat kunnen betalingen aan buitenlandse IBAN-rekeningnummers binnen het SEPA gebied worden uitgevoerd. 

Opmerking: In het SEPA bestandsformaat zit het formaat PAIN verwerkt.

Verschillende banken geven het PAIN formaat aan in de communicatie. Dit kan als soms als verwarrend worden ervaren maar met beiden wordt het SEPA bestandsformaat bedoeld.

Scherm 1: Welke betalingen wilt u doen
In dit scherm kan aangegeven worden welke betalingen meegenomen dienen te worden in het bestand.
Een keuze kan gemaakt worden uit: 

  • Salaris
  • Levensloop
  • Loonbeslag
  • Premies
  • Tijdspaarfonds (alleen bij Bouw werkgevers) 

Scherm 2: Uit te betalen periode
In dit scherm dient de gewenste periode geselecteerd te worden.

Scherm 3: Selecteer afdeling en kostenplaats
In dit scherm kan zowel de afdeling als de kostenplaats waarvoor de betaling uitgevoerd dient te worden ingegeven worden. Dit scherm wordt alleen getoond als bij de werkgever afdelingen of kostenplaatsen zijn aangemaakt in tabblad 'Overig'.

Scherm 4: Exporteer
In dit scherm kan aangegeven worden of de gegevens van bepaalde of alle werknemers moeten worden geëxporteerd.

Scherm 4a: Aan te leveren werknemers
Als gekozen is voor bepaalde werknemers kan hier een werknemerselectie worden gemaakt.

Scherm 5: Instellingen

Rekeningnummer  
Hier worden alle IBAN-rekeningnummers weergegeven die bekend zijn in tabblad 'Bank' van de werkgever.

Verwerkingsdatum (verplicht
In dit veld moet de datum ingegeven waarop de betaling moet worden uitgevoerd. Dit is een verplicht veld.

Betalingsomschrijving  
Deze omschrijving wordt in het SEPA bestand meegenomen, en wordt dus weergegeven op het afschrift van de werknemer.

Er kunnen "wildcards" worden gebruikt om te voorkomen dat de omschrijving elke periode gewijzigd moet worden.

%periode%
Als u dit in de omschrijving invoert, wordt het periodecijfer weergegeven. Als u intikt "Salaris periode %periode%", en het betreft de salarisbetaling van periode 4, dan wordt dit weergegeven als "Salaris periode 4".

%periodenaam%

Als u dit in de omschrijving invoert, wordt de periode weergegeven. Als u intikt "Salaris %periodenaam%", en het betreft de salarisbetaling van periode maart, dan wordt dit weergegeven als "Salaris maart".

Boekingsmethode
Standaard staat deze op totaalboeking. Afhankelijk van deze instelling wordt bepaald of de boeking op het bankafschrift van de werkgever als één boeking, of als boeking per betaling wordt getoond.
De meeste banken zullen, ongeacht de hier gekozen instelling, de instelling in het bankpakket hanteren. Het is echter bij deze optie ook mogelijk specifiek in te stellen dat het bankpakket dit moet afhandelen.

Prioriteit
Hier kan de prioriteit worden weergegeven. Wij raden aan om ‘normaal’ of ‘geen’ te gebruiken. Als u 'hoog' wilt gebruiken, neem dan contact op met de bank voor de eventuele voorwaarden.

Tekenset
De tekenset kan per bank anders zijn. Als u kiest voor 'basis' zal elke bank de gegevens kunnen inlezen, maar dan worden onder andere alle accenten weggehaald. Zo wordt bijvoorbeeld René dan weergegeven als Rene.

Print opdrachtbrief / Print betaallijst
Hier  kan geselecteerd worden of de opdrachtbrief en / of de betaallijst uitgeprint dienen te worden.

Print
Hier kan geselecteerd worden hoe het controle-overzicht moet worden gemaakt. De mogelijkheden zijn

 

  • naar printer
  • naar scherm: als  het op het scherm wordt getoond, kan het daarna alsnog worden geprint of als PDF worden opgeslagen)
  • naar PDF (vraag locatie): Het overzicht wordt opgeslagen, u bepaalt zelf waar het wordt opgeslagen.
  • Naar PDF (locatie exportbestand): Het overzicht wordt automatisch op dezelfde plaats opgeslagen als het SEPA bestand.
  • Naar PDF (locatie tabblad documentbeheer wg): Het overzicht wordt opgeslagen op de standaardlocatie die in tabblad documentbeheer van de werkgever is ingesteld.

 

SEPA bestand uploaden naar SalarOnline
Als u gebruik maakt van SalarOnline voor de betreffende werkgever, dan kan het SEPA-bestand geupload worden naar SalarOnline. Er kan lokaal ook nog een kopie worden opgeslagen, waarvoor u dan een locatie moet opgeven.

Scherm 7: U heeft gekozen voor de volgende opties
In dit scherm worden de gekozen instellingen getoond, deze instellingen dienen bevestigd te worden middels het vakje 'Aanmaken met deze opties', vervolgens moet op knop 'Voltooien' geklikt worden.

Scherm 8: Opslaan bestand
In dit scherm geeft u de locatie waar het SEPA-bestand geplaatst dient te worden.
 
De bestanden die aangemaakt worden, kunnen niet rechtstreeks geëxporteerd worden, maar moeten vanuit het betreffende programma worden ingelezen.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.