Welke informatie vind ik op het dashboard?

Het dashboard is een scherm dat wordt geopend elke keer als u WinSalar start. Het dashboard kan geactiveerd worden in WinSalar, via menu ‘Beheer’ – ‘Programma-instellingen’ – ‘Algemeen’ – ‘Dashboard tonen bij starten’. Het dashboard wordt dan iedere keer getoond bij het opstarten van WinSalar. Als niet voor deze optie wordt gekozen is het dashboard ook altijd te openen via menu ‘Extra’ – ‘Dashboard’.

Het dashboard bestaat uit twee delen. In het bovenste gedeelte ziet u, mits u een internetverbinding heeft, drie schermen waarin wordt gelinkt naar onze website. Deze kunnen door ons gebruikt worden om aankondigingen of nieuws te presenteren. Deze schermen kunnen door ons bijgewerkt worden zonder dat u een update laadt, omdat de aanpassingen hiervoor op de website worden gedaan. Wanneer u geen internetverbinding heeft, wordt er een melding getoond. U kunt de websiteverbinding ook standaard uitzetten middels menu ‘Beheer’ – ‘Programma-instellingen’ – ‘Algemeen’ – 'Internetpagina tonen'.

Het onderste deel van het scherm is gereserveerd voor de meldingen die aangemaakt zijn in tabblad 'HRM' werknemer, en tabblad 'Agenda' op werkgever- en werknemersniveau.

In het meldingengedeelte ziet u een aantal kolommen. Door op de kolomnaam te klikken kan op de geselecteerde kolom worden gesorteerd:

Meldingsdatum
De datum vanaf wanneer de melding getoond wordt in het dashboard.

Einddatum
De relevante datum voor het item. Bijvoorbeeld bij een verjaardag wordt hier de verjaardagsdatum getoond, bij een contract wordt de einddatum van het contract getoond, etc.

Type
Geeft weer of het een agenda item, contract, opleiding of signalering is.

Onderwerp
Geeft het onderwerp weer. Als een opmerking is ingevoerd bij het contract of de opleiding, wordt deze weergegeven. Is dit niet het geval dan wordt de omschrijving van het contract of de opleiding weergegeven.

Bedrijfnaam
Naam van de werkgever waar de melding toe behoort.

Werknemer
Naam van de werknemer waar de melding toe behoort. Bij een melding behorend bij een agenda item op werkgeverniveau is dit veld niet gevuld.

Verwijderen
Middels deze knop kunnen de geselecteerde meldingen verwijderd worden. Het is mogelijk om meerdere meldingen tegelijk te selecteren door de CTRL toets ingedrukt te houden en de meldingen aan te klikken. Als u bijvoorbeeld de bovenste tien meldingen wilt verwijderen, kunt u ook de shift toets ingedrukt houden en de bovenste en onderste melding aanklikken. Alle meldingen ertussen worden dan ook geselecteerd. Vervolgens klikt u op verwijderen.

Uitstellen
Hiermee stelt u een melding die al in het dashboard is opgenomen, uit. Als u een datum invoert die ligt na de huidige datum, zal de melding uit het dashboard verdwijnen, en vervolgens weer verschijnen als de nieuwe meldingsdatum is bereikt.

Print meldingen
Hiermee kan het overzicht worden op het scherm getoond. Vanuit dat scherm kunt u kiezen om uit te printen of op te slaan met het printer-icoontje en diskette-icoontje.

Werkgever selectie
Hiermee kan aangegeven worden welke werkgevers getoond moeten worden in het dashboard.

OK
Hiermee sluit u het dashboard af.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.