Hoe berekent WinSalar de loonheffing als periode 13 (met 53e week) wordt gesplitst dmv een Subperiode?

In enkele situaties wordt gekozen om periode 13 van 2020, waarin een 53e week van toepassing is, op te splitsen in een standaard periode van 4 weken en een sub periode van 1 week op een aparte loonstrook. Naar aanleiding van meerdere vragen over hoe de inhouding loonbelasting tot stand komt hierbij de uitleg:

Stel een werknemer heeft een vierwekenloon van € 2000,-, in periode 13 zal dit door de 53e week worden omgerekend naar € 2500,-. Als gekozen wordt om de berekening te splitsen in een vierweken periode van € 2000,- een sub periode van € 500,- gaat te berekening als volgt:

Onderstaande is een voorbeeld zoals deze in 2015 werd berekend.

Standaardperiode:
Het loon van € 2000,- wordt gedeeld door 5 zodat dit kan worden opgezocht in de weektabel: € 400,-. Uitgaande van een werknemer jonger dan de AOW-leeftijd en loonheffingskorting wordt toegepast is de inhouding dan € 62,31. Dit bedrag moet worden vermenigvuldigd met 5, de inhouding op de standaardberekening is dan € 311,55.

Subperiode:
Vervolgens wordt de sub periode berekend door de €500,- uit deze berekening uit te lezen in de weektabel, omdat het hier al een weekberekening betreft hoeft dit niet eerst te worden vermenigvuldigd met 5 en gedeeld door 5. De tabelinhouding is daarbij € 106,48. Dit bedrag vermenigvuldigd met 5 is € 532,40. Deze berekende waarde wordt verminderd met de reeds berekende inhouding van de standaard periode:

€ 532,40 - € 311,55 = € 220,85

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.