Hoe worden de SV-premies en de ZVW berekend?

De ZVW-premie en de SV-premies, worden berekend volgens de methodiek "Voortschrijdend Cumulatief Rekenen".

Dit betekent dat berekend wordt wat de grondslagaanwas in de te berekenen periode is. Om dit te bepalen wordt de maximum grondslag eerst cumulatief tot en met de te berekenen periode bepaald, en vervolgens wordt de berekende grondslag daar afgehaald. Het verschil is de grondslag (aanwas) voor de huidige periode.

Deze methodiek kan er, met name in de periodes na uitkering van grote bedragen zoals het vakantiegeld, voor zorgen dat de premie-inhouding anders is dan op basis van de gegevens van de te berekenen periode zou worden verwacht. Een voorbeeld hiervan met betrekking tot de ZVW bijdrage:

Januari tot en met april: loon totaal 4 * 3800 = 15600

Het maximum heffingsloon tot en met april is 4 keer het maandbedrag van 4237,75 = 16951. Premie-inhouding tot en met april is 15600 * 5,65% = 881,40 euro (gelijkelijk verdeeld over de periodes, dus 220,35 per periode).

In mei wordt naast 3800 euro loon ook 3600 euro vakantiegeld uitgekeerd:

Januari tot en met mei: loon totaal (5 * 3800) + 3600 = 22600

Het maximum heffingsloon tot en met mei is 5 keer het maandbedrag van 4237,75 = 21178,75

Het loon is dus meer dan het maximum, er mag slechts over het maximum berekend worden:

21178,75 -/- 15600 = 5578,75 als grondslagaanwas. Premie-inhouding voor mei = 5578,75 * 5,65% = 315,20 euro.

In juni wordt weer 3800 euro uitgekeerd:

Januari tot en met juni: loon totaal (6 * 3800) + 3600 = 26400

Het maximum heffingsloon tot en met juni is 6 keer het maandbedrag van 4237,75 = 25426,50

Het loon is dus meer dan het maximum, er mag slechts over het maximum berekend worden:

25426,50 -/- 21178,75 (dit was de gebruikte cumulatieve grondslag tot en met mei) = 4247,75 als grondslagaanwas. Premie-inhouding voor juni = 4247,75 * 5,65% = 240 euro.

De uitbetaling in mei van het vakantiegeld heeft dus een nawerking in juni, waarbij de premie hoger is dan die van de eerste vier periodes. Deze nawerking kan ook in periodes na juni nog doorlopen.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.