Welke percentage bijzonder tarief is van toepassing?

In de printopties in WinSalar is in menu 'Overig' de uitdraai 'Belastingtabel bijzonder tarief' te vinden. Hierop kunt u zien wat de grensbedragen zijn voor de verschillende bijzonder tariefpercentages. De percentages zijn afhankelijk van jaarloon, leeftijd, wel of geen arbeidskorting en wel of geen speciale categorie van toepassing.

Het bijzonder tarief wordt dus mede bepaald op basis van het jaarloon. Dit jaarloon (te zien in tabblad 'Fiscaal') wordt normaal gesproken bepaald op basis van kolom 14 van de loonstaat van het voorgaande jaar. Als de administratie nieuw is ingevoerd in het huidige jaar, wordt het jaarloon geschat op 108% van het periodeloon, vermenigvuldigd met het aantal periodes.

Let op: Bij uur- en dagloners en nettoloners die niet meegenomen zijn vanuit het voorgaande jaar, kan WinSalar geen redelijke schatting maken. In dat geval wordt dus geen jaarloon bepaald en moet u dit veld zelf invoeren. Wanneer u dit niet doet zal het bijzonder tarief percentage 0% blijven, en zal er dus geen loonheffing over het vakantiegeld worden geheven.

Het bijzonder tariefpercentage voor de betreffende werknemer is zowel zichtbaar in tabblad 'Fiscaal', als op de loonstrook. Wanneer bijzonder tarief wordt gebruikt in een berekening is dit zichtbaar in het berekeningengedeelte van de loonstrook, en is ook daar nog eens het van toepassing zijnde percentage zichtbaar.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.