Deeltijd WW en een eventuele aanvulling hierop berekenen

Voor deeltijd WW gebruikt u een standaard looncomponent met als type WW-uitkering (percentage) of WW-uitkering (bedrag). Bij deze looncomponenten worden de dagen en uren die u invoert, niet doorgegeven in de aangifte loonheffingen, conform de voorschriften.

Deze looncomponenten zijn bedoeld om de loonberekening van deeltijd (en andere) WW-uitkeringen te maken, als het UWV de uitbetaling aan u als werkgever doet, en u daar vervolgens de loonheffingen op toepast. De uitkering wordt dan niet rechtstreeks door het UWV aan de werknemer uitgekeerd, maar de werknemer ontvangt de uitkering dan via de werkgever.

Wanneer voor het berekenen van deeltijd-WW een looncomponent is gedefinieerd met als type 'Percentage per periode', dan wordt dit in de aangifte loonheffingen niet herkend als een WW-uitkering. Dit is te herstellen door de werkgever te openen op het tabblad 'Loontechnisch', en te dubbelklikken op de betreffende looncomponent. Druk vervolgens op de functietoets <F10>, om de looncomponent om te zetten naar een looncomponent met type 'WW uitkering (percentage)'. De looncomponent wordt met terugwerkende kracht omgezet, en automatisch hersteld in de eerstvolgende aangifte loonheffingen. 

Een eventuele aanvulling op de uitkering door de werkgever, moet gedaan worden met de standaard vergoeding 'Aanvulling uitkering werknemersverzekering'. Deze kan aangemaakt worden via tabblad 'B/OB'. Aan de werking hiervan is niets veranderd.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.