Bekende foutmeldingen in de Loonaangifte

L2085

u heeft berekend met een sector welke afwijkt van de sector zoals deze bij de Belastingdienst bekend is. Het kan voorkomen dat een sector nog niet is afgegeven op het moment dat de aangifte is ingezonden. Neem in dat geval contact op met de helpdesk over de te nemen stappen.

In het geval van een verkeerde sector, dient dit te worden gecorrigeerd.

Instructies voor het wijzigen van de sector vindt u via de volgende link:

Hoe wijzig ik een sector in WinSalar?


L2041

u heeft geen dagen en uren ingevoerd op tabblad 'Loon' van de werknemer en geen oproepovereenkomst aangegeven bij het soort contract op tabblad 'HRM'.
Deze combinatie is niet toegestaan, u dient de dagen en uren aan te passen of het soort contract te wijzigen naar een oproepovereenkomst.

De berekening dient te worden gecorrigeerd.

Instructies voor het corrigeren van de berekeningen vindt u via de volgende link:

Berekeningen corrigeren zonder verlies van invoer

De correctie zal worden meegestuurd met de eerstvolgende Loonaangifte.


L2054

Er is berekend met de instelling 'Laag' op het tabblad 'Premies' van de werknemer. Er is echter geen, of een contract ingevoerd waarin niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor het toepassen van de lage WW-AWf premie. 

De berekening zal moeten worden gecorrigeerd, met de instelling 'Automatisch bepalen bij berekening' op tabblad 'Premies' van de werknemer.

Instructies voor het corrigeren van de berekeningen vindt u via de volgende link:

Berekeningen corrigeren zonder verlies van invoer

De correctie zal worden meegestuurd met de eerstvolgende Loonaangifte.


L2061

Op het moment van de eerste berekening was het contract nog niet correct ingevoerd en is er berekend met het incorrect percentage. 
Toen de aangifte is gemaakt, is het contract ingevoerd, maar de berekening niet gecorrigeerd.

Dit zal alsnog moeten doen gedaan voor een correcte aangifte.
Instructies voor het corrigeren van de berekeningen vindt u via de volgende link:

Berekeningen corrigeren zonder verlies van invoer


L1814

U past waarschijnlijk ten onrechte een speciale categorie toe, deze mogen enkel worden toegepast als de werknemer hiervoor een beschikking van de Belastingdienst heeft ontvangen. U kunt dit wijzigen op tabblad 'Fiscaal' van de werknemer.

De berekening zal moeten worden gecorrigeerd, dit kan een verschil in Loonheffingen tot gevolg hebben.

De foutmelding kan tevens naar voren komen wanneer een stagiaire niet op de juiste manier is berekend.

Hoe voer ik een stagiair in?

Instructies voor het corrigeren van de berekeningen vindt u via de volgende link:

Berekeningen corrigeren zonder verlies van invoer

De correctie zal worden meegestuurd met de eerstvolgende Loonaangifte.


L1906

In update 2019.03 is de situatie zoals hieronder beschreven opgelost. De aangiftes welke na 22 oktober 2019 zijn verstuurd, bevatten automatisch correcties.

Deze foutmelding wijst op een verkeerde combinatie inkomenscode met familie van de eigenaar, vorige eigenaar of oproepverplichting.


Bij de instelling familie van eigenaar of vorige eigenaar is het niet toegestaan om een andere inkomenscode dan 11 of 15 te gebruiken. Wanneer er ten onrechte met deze instelling of met een incorrecte inkomenscode is berekend, dan dient deze te worden gecorrigeerd. Deze instelling kan worden gewijzigd op tabblad 'UWV' van de werknemer.

Indien u de foutmelding bij een stagiaire krijgt, dan staat de optie 'Oproep/invalkracht', op tabblad 'UWV' incorrect ingesteld, hier dient 'Niet van toepassing' te worden geselecteerd.
Reeds gemaakte berekeningen dienen te worden gecorrigeerd.

Berekeningen corrigeren zonder verlies van invoer

De correctie zal worden meegestuurd met de eerstvolgende Loonaangifte.


L1920

Er zijn berekeningen gemaakt voor werknemer(s) waar de laatste dag in dienst meer als 4 maanden in het verleden ligt. Deze berekeningen dienen te worden verwijderd.

  1. Klik op 'Loonberekening' en kies 'Berekening terugzetten'
  2. Kies 'Bepaalde periode terugzetten' en klik op 'Volgende'
  3. Selecteer de eerste periode vanaf waar u gegevens wilt wijzigen en laat het vinkje bij 'vanaf deze periode alles opnieuw berekenen' aanstaan.
  4. Selecteer 'Bepaalde werknemers' en voltooi het terugzetten
  5. Maak de loonberekeningen opnieuw

Nadat de berekeningen opnieuw zijn gedaan, zal de correctie met de eerstvolgende aangifte worden meegezonden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.