Wat te doen bij het overnemen van een administratie?

Wanneer een werkgever gedurende het jaar overgaat naar een andere accountant, kunnen er problemen ontstaan met de aangifte loonheffingen. De volgende opties zijn mogelijk:

  • Het beste is als de loonberekeningen exact worden nagemaakt zoals in het vorige pakket, ook al waren die berekeningen foutief, en vervolgens de aangiftes die al gedaan zijn als bestand worden aangemaakt.
    Op die wijze is de historie zoals die bij de belastingdienst aanwezig is, ook in WinSalar aanwezig. Deze aangiftes hoeven niet te worden verstuurd als ze al door het vorige pakket zijn aangeleverd.
    Mochten er fouten zijn gemaakt dan kunnen die hierna weer worden gecorrigeerd door de berekening terug te zetten en opnieuw te berekenen met de juiste instellingen, dat zal dan als correctie mee worden genomen in de eerstvolgende aanlevering.

Als dit niet mogelijk is, betekent dit dat de historie in WinSalar niet gelijk is aan die bij de Belastingdienst. In dat geval zijn er de volgende opties, in deze volgorde:

  • Vraag de Belastingdienst of de door het andere pakket gedane aangiftes uit hun systeem kunnen worden verwijderd. De aangiftes kunnen dan allemaal opnieuw met WinSalar worden gedaan.

  • Als dit niet kan, dan kunt u het beste even bij de Belastingdienst nagaan wat er precies moet gebeuren. Aan de hand van dat antwoord kunnen wij u dan verder adviseren.

Wanneer de vorige boekhouder eveneens met WinSalar werkte kunt u in overleg een backup opvragen van de vorige administratie zodat u hierin verder kunt werken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.