Wat moet ik doen bij Centric melding: s00XX?

 

s0056: Werkgever heeft geen contract voor het opgegeven pakket

Deze melding geeft aan dat een premie is aangeleverd welke niet aangeleverd moet worden. Controleer welke premies moeten worden aangeleverd, u kunt hiervoor inloggen op pensioenaangifte.nl, en maak de berekeningen in WinSalar opnieuw met de juiste premies aangevinkt.

s0062: Er zijn te weinig pakketten geleverd. Het gaat om pakket [XXXX-XXXX] voor de periode [X]

Zie hier

s0063: Er zijn teveel pakketten geleverd. Het gaat om pakket [XXXX-XXXX] voor de periode [X]

Deze melding geeft aan dat er meer premies zijn aangeleverd dan door het pensioenfonds worden verwacht. Controleer welke premies moeten worden aangeleverd, u kunt hiervoor inloggen op pensioenaangifte.nl, en maak de berekeningen in WinSalar opnieuw met de juiste premies aangevinkt.

s0064: Het pakket [XXXX-XXXX] voor periode [X] ontbreekt

Voor een of meerdere werknemers zijn niet alle premies doorgegeven in de aangegeven periode. Corrigeer dit door de berekening(en) voor de genoemde periode terug te zetten voor de betreffende werknemer(s), en deze vervolgens met de juiste premies aangevinkt opnieuw te berekenen. De correcties zullen met de eerstvolgende pensioenaangifte worden doorgegeven.

s0065: Er is in dit tijdvak geen aangifte gedaan voor deze inkomstenverhouding. Doe alsnog aangifte of beëindig de inkomstenverhouding

Hier zijn meerdere scenario's mogelijk:

  1.   Is de inkomstenverhouding nog actief in dit tijdvak? Bereken opnieuw met de juiste premies voor dit tijdvak.
  2.   Is de inkomstenverhouding het hele tijdvak niet meer actief? Beeindig dit dan in de voorgaande periode. Meer informatie.
  3.   Is de inkomstenverhouding een deel van het tijdvak nog actief? Bereken dan met de correcte uitdienstdatum. Meer informatie.

Voor alle drie de situaties zullen de correcties worden doorgegeven met de eerstvolgende pensioenaangifte.

s0067.1: Waarschuwing: er is geen aangifte gedaan voor deze persoon. Deze is wel als deelnemer geregistreerd sinds [DATUM]. Wanneer u niets doet beëindigen we de inkomstenverhouding in het voorgaande jaar

Het pensioenfonds verwacht hier een aangifte voor de betreffende werknemer, maar heeft niets ontvangen. Bereken de werknemer alsnog of meldt deze uit dienst. Indien de werknemer reeds uitdienst was voordat de werkgever werd aangesloten voor de pensioenaangifte dient u deze uitdienst te melden door middel van de 'melding arbeidsverhouding' op pensioenaanlevering.nl.

Indien u geen wijzigingen aanbrengt zal het dienstverband voor pensioenaangifte worden beëindigd per 31 december van het voorgaande jaar.

s0067.2: Waarschuwing: er is geen aangifte gedaan voor deze persoon. Deze is wel als deelnemer geregistreerd sinds [DATUM]. Wanneer u niets doet beeindigen we de inkomstenverhouding in het voorgaande jaar

Voor deze werknemer is eerder in het jaar een in dienst melding gedaan, maar er zijn geen premies berekend. Indien nodig kan dit worden gecorrigeerd, indien u dit niet doet zal de werknemer worden afgemeld voor het pensioen per de datum van de indiensttreding.

s0068: Waarschuwing: u heeft aangifte gedaan voor een werknemer die wij nog niet in onze administratie geregistreerd hebben. De werknemer is volgens uw aangifte al eerder in dienst getreden

U kunt de werknemer alsnog aanmelden door middel van de 'melding arbeidsverhouding' op pensioenaanlevering.nl. Indien u geen aanmelding doen zal het pensioenfonds de werknemer indienst melden per 1 januari van dit jaar, de werknemer ontvangt hiervan ene startbrief indien hij voldoet aan de deelnamecriteria.

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.