Wat moet ik doen bij TKP foutcode: not authorized?

Er zijn verschillende types van deze foutmelding die u kunt krijgen na het doorlopen van de aangifte wizard.

___

FOUT TIJDENS VERZENDEN:
Foutcode: NOT_AUTHORIZED
Het aangeleverde LH-nummer "Loonheffingennummer" hoort niet bij een werkgever bij fonds "naam fonds".

TKP geeft hierbij zelf de volgende oorzaken aan:

  1. Het startscherm van TKP dient nog bevestigd te worden door de werkgever
  2. Het aangeleverde LHnummer komt niet overeen met het door de werkgever bevestigde LHnummer
Op basis van de informatie van TKP kunt u het volgende doen om de foutmelding op te lossen:
  1. De werkgever verzoeken het startscherm te bevestigen en de aangifte opnieuw aan te bieden via WinSalar.
  2. De werkgever is niet bekend bij het pensioenfonds detailhandel of de accountant is niet gemachtigd om voor deze werkgever in te sturen. 

___

De volgende fouten zijn gevonden:
FOUT TIJDENS VERZENDEN:
Foutcode: NOT_AUTHORIZED
Gebruiker
"Gebruikersnaam" is niet geautoriseerd om aan te leveren.

Vul via menu 'Beheer' - 'Gegevens inzender' - tabblad 'TKP' (nogmaals) de correcte gegevens in en probeer nogmaals de aangifte te versturen.
Let op! Wanneer u op het werkgeversportaal het wachtwoord aanpast, pas het wachtwoord ook in WinSalar aan.

___

De volgende fouten zijn gevonden:
FOUT TIJDENS VERZENDEN:
Foutcode: NOT_AUTHORIZED
De gebruiker "gebruikersnaam" heeft geen administratierechten voor de werkgever met het LH-nummer "loonheffingsnummer".

Wanneer u deze melding krijgt staan waarschijnlijk de inloggegevens van de werkgever ingevuld op de plaats van uw eigen gegevens als accountant. U heeft als accountant eigen inloggegevens bij TKP waarmee u het recht heeft om pensioenaangifte te doen voor meerdere werkgevers.
Vul via menu 'Beheer' - 'Gegevens inzender' - tabblad 'TKP' de correcte gegevens in.

___

De volgende fouten zijn gevonden:
FOUT TIJDENS VERZENDEN:
Foutcode: NOT_AUTHORIZED

De aanlevering moet door uw administrateur worden gedaan.

Wanneer u deze melding krijgt heeft uw werkgever u waarschijnlijk niet gemachtigd tot het aanleveren van pensioenaangiftes. De werkgever dient dit aan te passen. 

___

Wanneer u de aangifte naar TKP Colland voorheen als bestand verwerkte om dit bestand te uploaden dient er een extra actie te worden uitgevoerd.
Om de aangifte aan te maken als bestand drukt u de linker 'Shift' knop in van toetsenbord en houdt u deze ingedrukt terwijl u  naar het menu 'Digitaal' - 'Opgave aan...' - 'TKP Colland' gaat. U krijgt nu de optie bestand en kan 'Shift' knop los laten. U kunt het bestand nu als voorheen wegschrijven.

___

Indien u problemen blijft houden met het aanleveren van de aangifte ondanks dat de gegevens in WinSalar correct zijn ingesteld, of er zijn onduidelijkheden omtrent het aanleveren. Dan raden we u aan om contact op te nemen het pensioenfonds TKP.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.