Wat moet ik doen met Centric bevindingen over werknemers die u voorheen niet leverde?

U bent overgestapt van een ander salarispakket naar WinSalar en u krijgt nu bevindingen terug
van Centric over voorgaande jaren van werknemers die u voorheen niet mee verzond met de pensioenaangifte.

Centric geeft aan dat alle werknemers aangeleverd dienen te worden in het aangiftebestand. Ook de werknemers (DGA’s of uitkeringsgerechtigden) waarbij deze premies niet berekend worden. In uw oude software heeft u mogelijk werknemers uitgesloten voor de pensioenaangifte die nu wel meegezonden worden.
Centric is door ons op de hoogte gebracht van deze situatie en heeft aangegeven dat u contact op kunt nemen met het klantencontactcentrum. Wanneer u aangeeft dat u voorheen met andere software werkte, kunnen zij u verder informeren over een oplossing.

Het telefoonnummer van het klantencontactcentrum van Centric:
088 – 008 40 50 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.