Wat moet ik doen bij de Centric melding: s0062?

Als u als terugkoppeling van Centric een volgende melding krijgt:

"Er zijn te weinig pakketten geleverd. Het gaat om pakket XXXX-XXXX. De reden hiervan is: Werknemer voldoet aan deelnamecriteria".

dan betekent het dat een bepaalde premie niet is meegeleverd, waarvan Centric wel verwacht dat u die premie berekent en aanlevert. In dat geval moeten de berekeningen van de werknemer(s) teruggezet en opnieuw berekend worden met de ontbrekende premie.

In WinSalar zijn bijna alle standaard premies voor aanlevering aan Centric opgenomen, maar het toevoegen van deze premies aan de tabel moet u zelf doen. Om er achter te komen welke premie(s) missen, kunt u in de tabel kiezen voor het toevoegen van een premie, en dan via uw sector en CAO kijken welke premie mist. Een premie die opgenomen is in de tabel, is herkenbaar aan een groen vinkje door het papiericoontje dat voor de premienaam staat. 

Voor de sector detailhandel geldt dat elke CAO-premie opgenomen is onder de CAO. De enige premie op sectorniveau, is een aanvullende pensioenregeling. Het is onwaarschijnlijk dat die premie het probleem veroorzaakt. Bijna altijd gaat het om een missende pensioenpremie, of een missend sociaal fonds dat op CAO-basis kan worden toegevoegd. Ook vaak gaat het om een missende Aspiranten nihil pensioenspremie voor werknemers onder de 21, deze zijn bijna allen per 2016 standaard aan de tabellen toegevoegd.

Naast het toevoegen van de premie in de tabel dient de premie ook toegewezen te worden aan de desbetreffende werknemers. In de tabel klikt u hiervoor op de knop 'Toewijz. Wn' en selecteert u de werknemers aan wie u de premie wilt toewijzen. 

Om de pakketten alsnog aan te leveren, moeten de berekeningen teruggezet, en opnieuw berekend worden met de juiste instellingen. De correcties worden dan automatisch in de volgende aangifte meegenomen.

U kunt de berekeningen corrigeren via de instructies op de volgende pagina:

Berekeningen corrigeren zonder verlies van invoer

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.