Hoe gaat WinSalar om met de concernregeling in de WKR?

De concernregeling wordt belangrijk aan het einde van het jaar wanneer u de eindheffing gaat berekenen voor uw werkgevers. Deze eindheffing mag op concernniveau worden toegepast. Binnen het concern berekent u de vrije ruimte over het totale loon van het concern waardoor u de vrije ruimte van alle concernonderdelen kunt benutten.

Meer informatie hierover vindt u in het handboek loonheffingen.

De Concernregeling
Momenteel is de concernregeling nog niet aanwezig in het pakket. Technisch zitten hier namelijk een aantal haken en ogen aan. In het pakket dienen de werkgevers die hieraan deelnemen gecontroleerd te worden op de vrije ruimte en dit proces is te beïnvloeden door een aantal factoren (denk aan het nog niet berekenen van een werkgever of het maken van correcties in een later stadium). 

Door deze factoren zijn wij nog in het stadium om te beoordelen of, en hoe de concernregeling binnen WinSalar zal worden toegepast. Zoals u van ons gewend bent houden wij u op de hoogte van toevoegingen en aanpassingen in WinSalar via de bijgevoegde wegwijzers. 

Wel kunt u de concernregeling al handmatig toepassen binnen het pakket. Hiervoor controleert u het tabblad 'WKR' van de werkgevers die een concern vormen. Alle vergoedingen en verstrekkingen die de concernonderdelen aanwijzen als eindheffingsloon, zet u uiteindelijk af tegen de totale vrije ruimte van het concern. Het concernonderdeel met het hoogste fiscale loon moet eindheffing betalen over het bedrag dat boven de collectieve vrije ruimte uitkomt. 

Wanneer u dit heeft berekend doet u het volgende:

 

  • Ga naar tabblad 'WKR' van de werkgevers in het concern waarbij géén eindheffing moet worden berekend 
  • Klik met de rechtermuisknop in de kolom Eindheffing(80%)schatting op de bedragen die hier staan en kies per bedrag voor 'Handmatige invoer Eindheffing'
  • Deze bedragen zet u allemaal op '0'
  • Wanneer u dit heeft gedaan voor alle betreffende werkgevers gaat u naar tabblad 'WKR' van de werkgever met het hoogste fiscaal loon 
  • Hier gebruikt u 'Handmatige invoer Eindheffing' om de bedragen in te vullen die u heeft berekend voor het concern. Op deze manier wordt de eindheffing van het concern bij deze werkgever afgedragen
  • Wanneer u aangifte over de maand december doet bij deze werkgever zal de af te dragen eindheffing van het concern met deze aangifte worden meegenomen

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.