Hoe stel ik rechten in voor de gebruiker?

Gebruikers en groepen

Wanneer voor het eerst met de netwerkversie wordt gewerkt, dient de beheerder eerst alle instellingen voor de gebruikers op de juiste manier in te voeren. Ook wanneer gegevens aangepast moeten worden of als er bijvoorbeeld een nieuwe gebruiker aangemaakt moet worden, kunt u op de volgende manier te werk gaan (Let op: zorg ervoor dat als u rechten of licentiegegevens wijzigt, u de enige bent die ingelogd is in WinSalar. Rechten worden sowieso pas doorgevoerd bij de betreffende gebruiker na opnieuw inloggen!!):

Rechten toewijzen aan gebruikers en groepen

Rechten aan de gebruikers kunnen worden toegewezen via menu 'Beheer' – 'Gebruikers en groepen'. De beheerder heeft hier standaard toegang toe, en dit is ook niet te wijzigen. Alle andere gebruikers hebben standaard geen rechten tot 'Gebruikers en groepen'. Alleen de beheerder kan deze rechten in eerste instantie toekennen.

Let op: Als u gebruikers het recht geeft om "gebruikers en groepen" te openen, kunnen ze hun rechten en de rechten van anderen wijzigen. Let dus goed op bij het toekennen van dit recht aan andere gebruikers dan de beheerder!

Zodra de beheerder het scherm 'Gebruikers en groepen' heeft geopend dient hij in tabblad 'Algemeen' de gebruikers aan te maken die hij toegang wil geven tot WinSalar. Dit kan middels de knop 'Toevoegen'. Voor elke gebruiker kunnen in tabblad 'Algemeen' de volgende zaken ingegeven worden.

 • Wachtwoord
 • Gebruikersnaam
 • Functie-omschrijving
 • Titels en naam
 • Geslacht
 • Datum vanaf en tot en met wanneer de gebruiker rechten heeft.

Het is ook mogelijk om groepen aan te maken. Ook aan een groep kunnen bepaalde rechten toegekend worden. Gebruikers kunnen toegevoegd worden aan een groep in tabblad 'Lid van'. De gebruiker krijgt hiermee automatisch alle rechten die aan de groep zijn toegewezen. Op tabblad 'Algemeen' kan bij groepen slechts de groepsnaam en een omschrijving worden ingegeven. Het is dus niet mogelijk een groep rechten te geven voor een bepaalde periode.

Als de beheerder de gebruikers heeft aangemaakt, kan hij rechten gaan toewijzen aan de gebruikers op tabblad 'Rechten'.

Programmarechten:

Deze rechten zijn bedoeld om de geselecteerde gebruiker rechten te geven tot de belangrijke functies van het pakket. Alle hieronder vernoemde rechten gelden alleen voor de werkgevers waar de gebruiker rechten voor heeft. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk een loonberekening te maken voor een werkgever waar geen rechten voor zijn gegeven. Voor de volgende functies kunnen rechten worden toegewezen:

 • Toevoegen werkgever:
  Hiermee heeft de gebruiker het recht een werkgever aan te maken middels de optie 'Toevoegen' en de optie 'Kopiëren' in het hoofdscherm van WinSalar.
 • Backup en Restore:
  Hiermee heeft de gebruiker het recht om een backup te maken van een werkgever, of de werkgever te restoren.
 • Onbeveiligde backups:
  Hiermee heeft de gebruiker het recht om backups te maken zonder beveiliging door de PINcode. Om deze optie te kunnen gebruiken moet de gebruiker wel ook het recht hebben om backups te maken.
 • Berekening lonen / terugzetten:
  Hiermee heeft de gebruiker recht tot het maken van definitieve berekeningen en tot het terugzetten van berekeningen.
 • Proforma berekening:
  Hiermee kunnen alle proforma opties door de gebruiker benut worden. Het gaat om proforma fictieve werknemer en de proforma mogelijkheden voor een bestaande werknemer.
 • Tabellen en LJP
  Hiermee heeft de gebruiker het recht om tabellen en journaalpostdefinities aan te maken en te wijzigen.
  Let op: Om een nieuwe werkgever inclusief werknemers aan te maken, moet ook het recht op het aanmaken van tabellen bestaan. Een gebruiker die dit recht niet heeft kan wel de werkgever aanmaken maar niet de tabel en de werknemers!
 • Digitaal:
  Hiermee heeft de gebruiker rechten om de opties onder menu digitaal te gebruiken.
 • Conversie en import:
  Hiermee krijgt de gebruiker het recht om werkgevers uit WinSalar 2006 te converteren, en gebruik te maken  die bij uw pakket van toepassing zijn (afhankelijk van welke modules u tot uw beschikking heeft).
 • SalarOnline
  Hiermee krijgt de gebruiker het recht om gebruik te maken van SalarOnline.
 • Gegevens licentiehouder:
  Hiermee kunnen alle opties uit 'Beheer' – 'Gegevens licentiehouder' worden aangepast door de gebruiker. Dit is een optie die standaard aangevinkt staat (en niet uit te zetten is) bij de beheerder.
  Let op: Iedereen die hiervoor rechten krijgt kan het klantnummer en de pakketcode. Het wijzigen van klantnummer en pakketcode in een niet legitieme code heeft tot gevolg dat het pakket als trialversie opstart en pas weer volledig te gebruiken is als de juiste codes opnieuw zijn ingevoerd!
 • Gegevens inzender: 
  Hiermee kunnen alle opties uit 'Beheer' – 'Gegevens inzender' worden aangepast door de gebruiker. 
 • Gebruikers en groepen:
  Hiermee heeft de gebruiker het recht zijn eigen rechten, alsmede de rechten van anderen te beheren. Alle rechten behalve het recht gegevens licentiehouder en het recht gebruikers en groepen van de beheerder kunnen uitgezet worden door een gebruiker met deze rechten.
  Let dus goed op aan wie u dit recht toekent!
 • Open huidige locatie WinSalar:
  Hiermee heeft de gebruiker het recht om deze optie in menu help te gebruiken, om zo direct de WinSalar directory te openen waar het programma is geïnstalleerd.
 • In gebruik houden wg bij afsluiten
  Hiermee kunt u bepalen of een gebruiker die WinSalar afsluit, de werkgevers die hij in gebruik heeft in gebruik moet houden, of dat deze werkgevers worden vrijgegeven voor andere gebruikers.
 • Wg zonder recht zichtbaar:
  Hiermee bepaalt u of de gebruiker werkgevers waartoe hij geen rechten bezit, wel mag zien in het WinSalar pakket. Indien dit recht niet wordt toegekend, zal de gebruiker alleen werkgevers zien waar hij rechten toe heeft.

Tip: Door met de rechtermuisknop op "toestaan" te klikken kunnen alle rechten tegelijk aan of uitgezet worden.

Werkgeversrechten:
In dit gedeelte kunt u rechten toewijzen specifiek voor de betreffende werkgevers. Wanneer voor een bepaalde werkgever geen rechten zijn toegekend, dan zullen de functies bij 'Programmarechten' niet werken wanneer u ze wilt toepassen op de betreffende werkgever.

De regel "standaard voor nieuwe werkgevers" betekent dat, zodra een nieuwe werkgever wordt aangemaakt, de aangegeven rechten automatisch worden toegekend bij deze werkgever. Wanneer een gebruiker geen rechten heeft voor nieuwe werkgevers, betekent dit automatisch dat hij in het geheel geen rechten heeft voor de zojuist aangemaakte werkgever.

De volgende rechten kunnen per werkgever worden toegewezen:

 • EDM:
  Dit recht geeft de gebruiker de mogelijkheid om eerstedagsmeldingen aan te leveren voor de betreffende werkgever.
 • Lezen / Schrijven:
  Deze rechten houden in dat de gebruiker de werkgever en al zijn instellingen mag bekijken, wijzigen en opslaan, en alle functies mag gebruiken die bij programmarechten staan vernoemd, tenzij ze daar uitgesloten zijn.
  Deze rechten zijn noodzakelijk basisrechten voor een werkgever. Wanneer een gebruiker deze rechten niet heeft is het voor hem onmogelijk willekeurig welke handeling met betrekking tot deze werkgever uit te voeren.
 • Verwijd. (Verwijderen):
  Dit recht geeft de mogelijkheid om werkgevers en werknemers te verwijderen.
  Let op: Het verwijderen van een werkgever heeft tot gevolg dat deze alleen nog terug kunnen worden geplaatst door een eerder gemaakte backup terug te zetten!
 • Wn t/v/k (Werknemer toevoegen, verwijderen of kopiëren):
  Hiermee kunnen door de gebruiker werknemers worden toegevoegd, verwijderd of gekopieerd in de betreffende werkgever.
  Let op: Het verwijderen van een werknemer heeft tot gevolg dat deze alleen nog terug kunnen worden geplaatst door een eerder gemaakte backup terug te zetten!

Tip:
Door met de rechtermuisknop op de werkgever te klikken kunnen alle rechten tegelijk aan of uitgezet worden.
Door met de rechtermuisknop op de categorie (bijvoorbeeld EDM) te klikken kan het recht bij alle werkgevers tegelijk aan of uitgezet worden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.