Wat kan ik invoeren op het tabblad 'Aangifte Loonheffingen'?

Op dit tabblad vindt u belangrijke zaken met betrekking tot de digitale aangifte Loonheffingen.

Voorlopige vermindering S&O
U kunt per aangiftetijdvak aangeven wat het u toegewezen bedrag aan vermindering S&O (Speur- en Ontwikkelingswerk) is.

Extra vermindering zeevaart
Het is toegestaan om bij een gescheiden administratieve eenheid de vermindering zeevaart dusdanig te verdelen onder deze eenheden, dat u zoveel mogelijk verminderingen ontvangt. Het kan namelijk voorkomen dat niet alle verminderingen kunnen worden gebruikt omdat er te weinig loonheffing is en de totale loonheffing daarmee op 0 zou komen. Deze rubriek kan dan ingevoerd worden in de eenheid waar eigenlijk geen recht op vermindering zeevaart zou zijn.

Eindheffing gebruik bestelauto
Eindheffingen van dit type die niet aan een werknemer gekoppeld zijn, bijvoorbeeld de eindheffing voor auto's die niet aan één werknemer zijn toegewezen, kunnen hier worden ingevoerd per aangiftetijdvak.

Extra eindheffing pub.uitk & tijd.knel.
Eindheffingen die u moet heffen, maar die u niet aan een werknemer kunt koppelen, kunt u hier per aangiftetijdvak invoeren.

Eindheffing WKR 20xx
Gebruik deze kolom alleen als u de eindheffing WKR, van het voorgaande jaar, in januari van het huidige jaar wil meesturen in de aangifte Loonheffingen.

Volgnummer
Hier staat het volgnummer dat meegegeven is aan de definitieve aangifte van de aangegeven periode.

AP
Dit staat voor aanpassen. Hiermee kunt u de waardes in het scherm aangifte loonheffingen uit de hiervoor besproken kolommen wijzigen, zodat die meegenomen worden in een correctie. Wanneer u AP aanvinkt worden de invoervelden van die aangifteperiode weer beschikbaar.

Uitleg Status Periode:

Zodra een aangifte is aangemaakt in WinSalar zal de perioderegel geel kleuren en de tekst wordt grijs. Ook verschijnt er aan het einde van de regel een volgnummer en een selectievak bij AP.

Op het tabblad 'Stamgegevens' kan de 'Datum Inhoudingsplicht' worden ingegeven. Deze instelling beïnvloed de weergegeven periodes op 2 manieren. 

  1. Een periode die is aangeleverd wordt grijs, maar wel blijft het volgnummer staan. Dit kan foutmeldingen veroorzaken omdat deze eerst vrijgegeven moet worden voordat de startdatum inhoudingsplicht aangepast kan worden. Meer informatie over vrijgeven staat hieronder vermeld.
  2. Een periode die nog niet is aangeleverd wordt grijs maar de regel zelf wordt helemaal leeg. Hiermee wordt aangegeven dat deze periode voor de startdatum van het bedrijf ligt.

Tenslotte wordt een periode die nog niet is aangeleverd aangeduid met een witte kleur en zwarte letters.

Vrijgeven
Hiermee kunt u een aangifte die reeds is aangemaakt in WinSalar vrijgeven. Dit betekent dat u de gehele aangifte wist uit de opgeslagen gegevens.

Het is niet mogelijk om aangiftes vrij te geven als de aangiftetermijn is verstreken.

Print collectief
Hiermee kan de aangifte zoals deze origineel is aangemaakt, opnieuw worden geprint. Dit gebeurt exclusief correcties. Het verschil met de printuitdraai "Aangifte loonheffingen: collectief" in de printopties is, dat die printoptie de huidige situatie, aangepast naar eventuele wijzigingen, toont. De printoptie in het scherm Aangifte loonheffingen drukt de oorspronkelijke aangiftewaardes af.

Correcties exporteren
Wanneer de laatste aangifte is gedaan kunnen correcties niet meer bij de volgende aangifte worden gevoegd. In dat geval kunt u middels de knop correctie een losse correctie van een of meerdere periodes sturen. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de laatste aangifte reeds is gedaan, en er inmiddels een handeling is verricht waardoor een correctie nodig kan zijn, zoals berekenen en/of terugzetten van een werknemer.

Rechtermuisknopopties

Door met de rechtermuisknop te klikken op de aangifteperiode komen nog enkele andere opties beschikbaar:

Origineel bestand opnieuw aanmaken:
Hiermee kan een reeds aangeleverd bestand dat om een of andere reden zonder aanpassingen opnieuw moet worden gestuurd, opnieuw aangemaakt worden.

Originele overzicht opnieuw aanmaken:
Met deze optie kunt u het originele overzicht aangifte loonheffingen van de betreffende periode opnieuw printen, opslaan of tonen op het scherm

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.