Wat kan ik invoeren op het tabblad 'B/OB' van de werkgever?

In dit scherm kunnen belaste en onbelaste vergoedingen worden aangemaakt middels de 'Toevoegen' knop. De vergoedingen zijn in dit tabblad zichtbaar en worden getoond met informatie over deze vergoedingen.
Met de knop 'Aanpassen' kunnen de instellingen van een bestaande vergoeding gewijzigd worden.
De knop 'Toewijzen' kan gebruikt worden om de vergoeding in één keer aan verschillende werknemers toe te wijzen, de vergoeding zal dan automatisch bij de geselecteerde werknemers worden aangemaakt. Een vergoeding die nooit berekend is, kan op werkgeversniveau nog worden verwijderd middels de knop 'Verwijderen'. Bij vergoedingen met als type percentage kan ook de grondslag voor de vergoeding worden opgegeven, zodat het percentage ook over andere componenten dan het brutoloon kan worden bepaald.

Indien een vergoeding is toegewezen aan een bepaalde werknemer kan deze niet middels deze knop verwijderd worden, dit dient op werknemersniveau uitgevoerd te worden. Als u de vergoeding daadwerkelijk opent, kunt u wel aangeven dat de vergoeding standaard moet worden toegewezen aan nieuwe werknemers.

Met behulp van de pijl-knoppen kan de positie van de geselecteerde vergoeding zoals die zal worden afgedrukt op de loonstrook worden bepaald.  Dit kan tevens van belang zijn wanneer een vergoeding op basis van percentage over een andere vergoeding moet worden berekend. De percentagevergoeding moet dan in de berekeningsvolgorde onder de andere vergoeding staat, wat u bewerkstelligt door de percentagevergoeding onder de andere vergoeding in het scherm te plaatsen.

In de kolom WKR is te zien of een vergoeding onderdeel uitmaakt van de WKR. Alleen onbelaste vergoedingen komen hiervoor in aanmerking.

Indien een vergoeding wordt aangemaakt, kan er gekozen worden uit een aantal standaard vergoedingen, maar er kan ook een zelf gedefinieerde vergoeding gemaakt worden.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.