Welke opties zijn er bij het toevoegen van een reservering?

Omschrijving:
Hier vult u een naam voor de reservering in.

Toewijzen bij nieuwe wn.
Hiermee wordt aangegeven dat de reservering standaard moet worden aangemaakt bij werknemers die u nieuw toevoegt in WinSalar.

Soort reservering:
Mogelijke soorten zijn 'Bedrag' en 'Uren'. Bij een zelfgedefinieerde reservering kan dit veld gekozen worden. Als u een reservering op basis van uren aanmaakt wordt er automatisch een dag/urenregistratie-item van aangemaakt in tabblad 'Dag-/urenregistratie'.

Uitbetaling gegarandeerd:
Dit veld is alleen beschikbaar bij bedragreserveringen. Voor de polisadministratie van UWV is het van belang om te weten of een reservering een gegarandeerde uitbetaling betreft. Zo ja, dan wordt dit meegenomen in de uitkeringsrechten van de werknemer. Dit gegeven wordt via de loonaangifte doorgegeven. Als een reservering geen gegarandeerde uitkering kent, bijvoorbeeld als bij uitdiensttreding het recht vervalt, dan moet u dit op 'nee' stellen.

Bij uitbetalen:
Hiermee kunt u aangeven of de reservering inclusief of exclusief de opbouw van de te berekenen periode moet worden uitgekeerd.

Fiscaaltype:
Hiermee kunt u instellen of de reservering tegen normaal of bijzonder tarief moet worden uitbetaald. Twijfelt u hierover, dan kunt u deze vraag het best voorleggen bij de Belastingdienst.

Uitbetalen in periode:
Hier kunt u kiezen of de reservering niet op een vast moment wordt uitbetaald door te kiezen voor 'Geen periode geselecteerd', iedere periode wordt uitbetaald door te kiezen voor 'Periodiek uitbetalen' of in een bepaalde periode wordt uitbetaald door te kiezen voor een bepaalde periode.

In het volgende scherm:

Opbouw op basis van:
Hiermee geeft u aan hoe de opbouw moet plaatsvinden. De volgende mogelijkheden zijn beschikbaar:

 • Geen opbouw: Ongeacht de ingevulde waarde zal het pakket de reservering niet opbouwen.
 • Vast bedrag per jaar / vast aantal uren per jaar: er wordt opgebouwd op basis van de waarde die is ingevuld. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de deeltijdfactor.
 • Bedrag per jaar / Uren per jaar: U kunt ingeven wat het totaal is voor een jaar. WinSalar zal elke periode een evenredig deel van de ingevoerde jaaropbouw aan het totaal toevoegen.
  Let op!! Voor parttimers dient toch de fulltime-opbouw ingevoerd te worden. WinSalar berekent zelf aan de hand van de deeltijdfactor de juiste opbouw!!
 • Vast bedrag in te berekenen periode: Wanneer u deze optie kiest krijgt u een extra aanvinkvakje 'opbouwen'. Als dit aangevinkt wordt, zal het ingevoerde bedrag in zijn geheel worden opgebouwd.
 • Vast bedrag per periode / Vast aantal uren per periode: De ingevulde waarde wordt opgebouwd onafhankelijk van de deeltijdfactor.
 • Bedrag per periode / uren per periode: U kunt de fulltime opbouw ingeven. Met behulp van de deeltijdfactor wordt de berekening voor parttimers dan gemaakt.
 • Percentage: Er wordt opgebouwd op basis van het ingevulde percentage. Bij reserveringen met als soort "Bedrag" wordt een percentage van het loon opgebouwd. Bij reserveringen met als soort "Uren" wordt een percentage opgebouwd van het aantal gewerkte uren.
 • Percentage over te berekenen periode: De opbouw wordt met deze optie volledig opgebouwd op basis van het loon van de periode waarin u aangeeft op te willen bouwen. Wanneer u deze optie kiest krijgt u een extra aanvinkvakje 'opbouwen' in de betreffende reservering op werknemerniveau. Als dit aangevinkt wordt bouwt WinSalar de volledige jaaropbouw op basis van de te berekenen periode. Zo kunt u bijvoorbeeld de jaaropbouw doen op basis van periode januari, terwijl dan later in mei kan worden uitgekeerd.
  Let op: u dient voor een juiste opbouw het normale percentage in te voeren. Als de opbouw 8% van het jaarloon betreft dient ook 8% als percentage te worden gebruikt, en niet bijvoorbeeld 12x8%.
 • Percentage van contractloon in te berekenen periode: : De opbouw wordt met deze optie volledig opgebouwd op basis van het contractloon van de periode waarin u aangeeft op te willen bouwen. Wanneer u deze optie kiest krijgt u een extra aanvinkvakje 'opbouwen in de betreffende reservering op werknemerniveau'. Als dit aangevinkt wordt bouwt WinSalar de volledige jaaropbouw op basis van de te berekenen periode. Zo kunt u bijvoorbeeld de jaaropbouw doen op basis van periode januari, terwijl dan later in mei kan worden uitgekeerd.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.