Tabblad omschrijving rekeningnummers

In dit tabblad kunt u zelf omschrijvingen geven voor posten die u wilt boeken. Deze kunnen gebruikt worden wanneer u de journaalpost op rekeningnummer afdrukt, de eigen omschrijving wordt dan meegenomen. Ook bij het exporteren van de journaalpost kan gekozen worden om deze omschrijving mee te nemen in het exportbestand.

Wanneer in één van de tabbladen van 'Rekeningnummers componenten' de cursor in een rekeningnummerveld staat, kunt u met de toetsen <CTRL> + <Spatie> de lijst opvragen van rekeningnummers en omschrijvingen uit het hier besproken tabblad.

De volgende knoppen kunnen in dit tabblad worden gebruikt:

 • Toevoegen
  Met deze knop kunt u een nog niet bestaand rekeningnummer toevoegen met de bijbehorende omschrijving.
 • Verwijderen 
  Met deze knop kunt u aangemaakte rekeningnummers die niet in gebruik zijn, verwijderen door het rekeningnummer te selecteren en deze knop aan te klikken. Rekeningnummers in een geel veld zijn in gebruik, rekeningnummers in een grijs veld zijn niet in gebruik.
 • Verwijder alle
  Met deze knop kunt u alle rekeningnummers die niet in gebruik zijn, verwijderen.
 • Snelstart
  Deze knop is alleen beschikbaar als Snelstart correct is geïnstalleerd op uw computer. Deze knop heeft de volgende toepassingen:

  • Rekeningnummers die onbekend zijn binnen WinSalar worden opgehaald uit dagboek 'Memoriaal'
  • Omschrijvingen die in Snelstart zijn ingevoerd, worden opgehaald en bij het corresponderende rekeningnummer in WinSalar geplaatst.
  • Controle of de rekeningnummers in Snelstart bestaan.

Wanneer u de knop Snelstart aanklikt, ziet u de bestaande administraties in Snelstart. Klik de juiste aan en kies openen. WinSalar vraagt dan of u al deze opties wilt gebruiken. Als u kiest voor 'Nee' zal voor alle opties apart worden gevraagd of dit moet gebeuren.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.