De grondslag van de berekende premie is volgens mij te hoog of te laag. Wat kan hiervan de oorzaak zijn?

Wanneer u de grondslag van een premie hoger of lager verwacht dan dat deze daadwerkelijk uitvalt in WinSalar heeft dit te maken met de instellingen die in de premie gemaakt zijn. Onderstaand worden de meest voorkomende oorzaken genoemd waarom de grondslag anders kan uitvallen dan verwacht:


Onderstaande oorzaken komen voort uit het tabblad 'Instellingen' van een premie. Uitleg over hoe u deze instellingen kunt vinden staat beschreven in de gerelateerde artikelen onderaan deze pagina.

Grondslag 1e berekening in combinatie met looncomponenten:

De betreffende premie maakt gebruik van de instelling 'Grondslag 1e berekening'. Dit betekent dat de eerst berekende periode als grondslag wordt genomen voor alle periodes die hierna worden berekend. Het gaat hier dan om de Fulltime grondslag. Wanneer iemand in een periode parttime werkt wordt de grondslag hierop aangepast. Hier zorgt de optie 'Gebruik deeltijdfactor' voor. 

Loonsverhogingen of verlagingen worden niet meegenomen in de aanpassing van de grondslag wanneer deze later in het jaar voorkomen. Wanneer het pensioenfonds voorschrijft dat deze optie moet worden gebruikt in de premie dient hier rekening mee gehouden te worden wanneer u een nieuwe 1e berekening zult maken in het jaar daarna. Deze grondslag zal hierdoor afwijken. 

Wanneer u een component(bijvoorbeeld het Vakantiegeld) niet opneemt in de Grondslag 1e berekening, maar u vinkt deze wel aan bij 'Uitb.' in de premie gebeurt er het volgende. WinSalar zal dit component niet gebruiken als basis voor de Grondslag 1e berekening maar wel heeft het component een invloed op de grondslag omdat u heeft aangegeven dat het opgenomen moet worden wanneer het vakantiegeld wordt uitbetaald. Dit betekent dat de grondslag in de periode van uitbetaling hoger zal zijn dan in de andere periodes.  

Hetzelfde geldt voor periodeloon vervangende componenten zoals het looncomponent 'Uitbetalen Ziekte' met 70%. Hierbij zal de grondslag juist worden verlaagd als u bovenstaande instellingen aanhoudt omdat de grondslag dan wordt berekend over 70%.

Gebruik deeltijdfactor in combinatie met de getoonde grondslag

Wanneer de optie 'Gebruik deeltijdfactor' aan staat binnen de premie zal er op de loonstrook en de proforma berekening een Fulltime Netto Grondslag worden getoond onder het kopje 'Belastbaar'. Wanneer u deze grondslag gaat gebruiken als basis voor uw berekeningen en de werknemer heeft niet het volledige aantal uren gewerkt, dient deze nog omgerekend te worden naar een Parttime Netto grondslag om te corresponderen met de Parttime inhouding die u op de loonstrook ziet staan.

De instelling 'Herberekenen' staat aangevinkt

Wanneer een premie gebruik maakt van de instelling 'Herberekenen' kijkt WinSalar naar de premiegrondslag op jaarbasis en wordt de premie elke maand herrekend zodat de premie-inhouding aan het einde van het jaar goed uitkomt. Door deze herrekening kunnen verschillen ontstaan in de grondslag van de premie met wat u verwacht in uw eigen berekening.

Er is een grondslagverhoging van toepassing op de premie

Binnen de instellingen hebben wij voor specifieke premies een grondslagverhoging doorgevoerd op basis van de informatie in het pensioenreglement of de CAO. Via de optie 'Grondslag Aanpassen'  zult u een verhogingspercentage getoond zien in de premie (bijv. 8% voor vakantiegeld). Met deze optie dient u rekening te houden wanneer u de grondslag van een premie handmatig probeert uit te rekenen.

Er is een speciale regeling van toepassing

Er bestaan speciale regelingen of rekenregels die zo specifiek zijn voor een bepaalde premie dat deze worden aangezet in het veld 'Speciale Regelingen' op het tabblad 'Instellingen' van de premie. Deze speciale regelingen zullen de berekening van de grondslag beïnvloeden waardoor deze lager of hoger uit kan vallen dan u had berekend.

Er wordt in de premie gerekend met een Uurfranchise

In het tabblad 'Instellingen' van de premie kan de speciale regeling 'Uurfranchise/Minimum/Maximum toepassen' aangevinkt staan. Dit betekent dat de franchise nu anders wordt berekend. Het verschil wordt hieronder via de berekening uitgelegd:

Dagfranchise:

Jaarfranchise / Aantal SV Dagen op jaarbasis

Uurfranchise:

Jaarfranchise / Aantal SV Dagen op jaarbasis = Dagfranchise 

Dagfranchise / Aantal uren per dag(*) X Aantal gewerkte uren in de periode(Zie tabblad 'Periode')

*Het aantal uren per dag wordt bepaald op basis van de 'CAO Uren per dag/per week' die ingevuld staan op tabblad 'Loontechnisch' van de werkgever. Hier kan vanaf worden geweken wanneer u de  Afwijkende CAO uren invult op tabblad 'Instellingen' van de premie. 

Indien u nog steeds twijfelt of de berekening goed gaat kunt u contact opnemen met de helpdesk zoals beschreven in volgend artikel:

Problemen met berekeneningen

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.