Wat stel ik in op tabblad 'Loon' bij de werknemer?

 Loon

Basisloon type
Hier kan een keuze gemaakt worden uit type brutoloon of nettoloon. Eventueel kan ook een berekening worden gemaakt op basis van ingevoerde werkgeverkosten.

(Bruto) Basisloon
Hierin kan het afgesproken (bruto) loon ingevuld worden.

Per
Maand, dag, uur, kwartaal, jaar, week of 4-weken is mogelijk, behalve dag of uur is deze keuze afhankelijk van het werkgeverstijdvak wat in tabblad loontechnisch van de werkgever is geselecteerd.

Minimumloon
Hier wordt het minimumloon dat voor deze werknemer geldt, in het grijs weergegeven. Dit veld is niet handmatig aan te passen, het wordt bepaald door WinSalar aan de hand van het loontijdvak en de leeftijd van de werknemer.

Standaard loondagen per periode
Met deze instelling wordt aangegeven met welke dagen de berekening uitgevoerd moet worden. Een keuze uit: Gemiddeld, Werkelijk of Aangepast.

Werkelijk:
Het werkelijk aantal loondagen wordt gebruikt in de berekening.

Gemiddeld:
Het totaal aantal dagen per jaar wordt gedeeld door het aantal periodes. Met dit dagenaantal wordt elke periode berekend.

Let op: Voor de berekening van SV premies wordt ongeacht deze instelling rekening gehouden met 21,667 dagen per maand en 65 per kwartaal omdat de belastingdienst van deze fictie uitgaat. Alleen bij het gebruik van de dagtabel is deze instelling voor de berekening van SV premies nog van belang.

Aangepast:
Wanneer dit wordt gekozen kunt u zelf in tabblad periode de aangepaste loondagen en loonuren invoeren, zonder dat u daarbij een afwijkend loon hoeft in te vullen.

 

Arbeidsduur

Dagen per week
Hier dient het vast overeengekomen aantal dagen per week ingevuld te worden, indien dit onregelmatig is, maar er wel een vast loon per werkgeverloontijdvak (jaar, kwartaal, maand, 4-weken of week) is afgesproken, dient gewerkt te worden met aangepaste loondagen, die dan in tabblad periode kunnen worden ingevoerd. In tabblad loon moet dan een zo goed mogelijke schatting van de dagen per week worden gemaakt.

 

Uren per dag
Hier dient het vast overeengekomen aantal uren per dag ingevuld te worden, indien dit onregelmatig is, maar er wel een vast loon per werkgeverloontijdvak (jaar, kwartaal, maand, 4-weken of week) is afgesproken, dient gewerkt te worden met aangepaste loondagen, u kunt dan de aangepaste loondagen en uren in tabblad periode invoeren. In tabblad loon moet dan een zo goed mogelijke schatting van de uren per dag worden gemaakt.
 

Uren per week
Het aantal uren per week wordt automatisch vastgesteld aan de hand van het aantal ingegeven dagen per week en uren per dag. Dit veld is niet handmatig aan te passen.

Deeltijdpercentage
Het deeltijdpercentage wordt automatisch bepaald, aan de hand van de gegevens bij de werkgever (cao uren per dag en per week) en de gegevens die in dit tabblad zijn ingevuld. Dit veld is niet handmatig aan te passen.
Uurloon
Het uurloon wordt automatisch aan de hand van de bovengenoemde gegevens bepaald en is niet handmatig aan te passen.
Het uurloon dat wordt weergegeven is het uurloon afgerond op twee decimalen.

Hierbij dient vermeld te worden dat bij de berekening het uurloon mede bepaald wordt op basis van tabblad instellingen van de werkgever. 

Uurloon voor berekening
Hier wordt het onafgeronde uurloon weergegeven. Dit wordt gebruikt tijdens de berekening door WinSalar. Dit veld is niet handmatig aan te passen.


Verdeling uren per dag

In dit veld kan worden aangegeven op welke dagen de werknemer werkt. Standaard worden de eerste dagen gevuld, maar dit kan te allen tijde gewijzigd worden. 

  • Aan de hand van de ingevulde gewerkte dagen zal per periode bepaald worden wat het aantal werkelijke dagen is in een periode.
  • Aan de hand van de ingevulde gewerkte dagen zal bepaald worden wat het aantal gemiddelde dagen is per periode.

Deze optie maakt het ook mogelijk om parttimers met gemiddelde dagen te berekenen. Omdat de gebruiker nu invoert op welke dagen de parttime werknemer werkt, kan WinSalar berekenen hoeveel dagen per jaar dit zijn. Aan de hand daarvan wordt het gemiddeld aantal dagen per periode bepaald.

Looncomponenten

In dit gedeelte kan bepaald worden welke looncomponenten bij de betreffende werknemer horen. Percentages kunnen hierin ingevuld/aangepast worden. Voor looncomponenten op basis van bedrag kan het bedrag alleen worden ingevoerd in tabblad 'Periode'.

Looncomponenten dienen eerst aangemaakt te zijn in tabblad 'Loontechnisch' van de werkgever.

Wanneer 'BSB' (=beschikbaar stellen) bij de looncomponent is aangevinkt zal in tabblad 'Periode' van de werknemer de betreffende looncomponent toegevoegd worden. Deze looncomponenten kunnen invloed hebben op het brutoloon. De looncomponenten dienen verder ingevuld te worden in tabblad 'Periode' van de werknemer.

Door op de looncomponent te dubbelklikken, kunt u de omschrijving voor de loonslip op werknemersniveau aanpassen. Dit kan dus ook met het periodeloon als u dat bijvoorbeeld "stamrechtuitkering" wilt noemen.

CAO uren fulltime

Indien een werknemer afwijkende CAO uren heeft waarmee gerekend dient te worden, dan kunnen deze hier worden ingevuld.

Arbeidsongeschikt

Dit veld is verplicht, indien van toepassing, bij werknemers in de sector reiniging en bij een Bouw werknemer. Voor alle overige werknemers is dit veld ter info.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.