Wat kan ik invoeren op het tabblad 'Aangiftes' van de werknemer?

Aanleveren aan
Hier vindt u een overzicht met digitale opgaves welke beschikbaar zijn bij de werknemer.
U kunt een werknemer, bij pensioenaangiftes welke rechtstreeks verstuurd worden, uitsluiten van aanlevering door ze hier uit te vinken.

Dit volgende velden zijn alleen geactiveerd als op het tabblad 'Aangiftes' van de werkgever is aangegeven dat er een digitale aanlevering moet worden gedaan.

Eerstedagsmelding
Hier kunt u een datum invoeren als de eerstedagsmelding op andere wijze dan via WinSalar is gedaan, zoals via de website van de Belastingdienst. Wanneer de EDM wordt gedaan via WinSalar dan wordt hierna dit veld automatisch gevuld met de datum dat de melding wordt gedaan.

APG (Schoonmaak) (LPG)
Afwijkend nummer IKV
Bij APG mag er niet geleverd worden met volgnummer 0. U kunt hier een afwijkend nummer IKV invoeren voor APG. Indien er reeds berekeningen gedaan zijn kunt u dit doen via het menu 'Bulk-aanpassen velden'.

TKP(Colland) MDV/PLO

Onderstaande is geldig t/m WinSalar 2020 vanaf 2021 is dit veld niet meer aanwezig in de UPA.

U kunt de CAO code voor de pensioensaanlevering invullen.
In het veld 'Gelegenheidsmedewerker' kunt u het type medewerker doorgeven voor de aangifte naar TKP Colland. Wanneer hier een keuze wordt gemaakt zal de werknemer automatisch worden aangemerkt voor de regeling 'Piekarbeid'

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.