Wat kan ik invoeren op het tabblad 'L/E/V' van de werknemer?

 

Loonkoostenvoordeel
Vanaf 1 januari 2018 kunt u een doelgroepverklaring LKV aanvragen, als de werknemer onder een van deze 4 doelgroepen valt:

  • doelgroep oudere werknemers (vanaf 56 jaar);
  • doelgroep arbeidsbeperkte werknemers die nieuw in dienst komen;
  • doelgroep werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • doelgroep arbeidsbeperkte werknemers die herplaatst worden.

U vult hier op het tabblad de ingangsdatum in van de doelgroepverklaring. WinSalar zal automatisch de maximale duur van de regeling aanhouden en een einddatum voor u ingeven. Daarnaast ziet u hier ook de maximale duur van de regeling, de hoogte van de vergoeding per uur en hoeveel er maximaal per jaar mag worden opgebouwd.

Eindheffingen
Hier kunnen eindheffingen ‘Tijdelijke knelpunten van ernstige aard’ en ‘Publiekrechtelijke uitkeringen’ ingegeven worden, per eindheffing kan:

  • het te berekenen bedrag ingegeven worden,
  • het percentage, wat aan loonheffing berekend dient te worden.

Voor meer informatie over de juiste toepassing van de eindheffingen in de loonadministratie kunt u het handboek Loonheffingen raadplegen.

Vermindering loonbelasting

Zeevaart

Als er via de werknemer recht op vermindering zeevaart bestaat, vink dit dan aan en voer het juiste percentage in. Bij de werkgever in tabblad 'Instellingen' kunnen de grondslagcomponenten aangevinkt worden. Standaard maken alle componenten onderdeel uit van de grondslag voor vermindering zeevaart.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.