Hoe voeg ik een premie toe aan de tabel?

In bestaande tabellen binnen WinSalar kunnen premies afzonderlijk worden toegevoegd. Dit doet u als volgt:

 • Open het tabellenoverzicht via 'Tabellen/LJP' - 'Selecteren Tabel'
 • Selecteer de betreffende tabel en klik op 'Openen'
 • Onderaan de tabel op tabblad 'Premies' klikt u op 'Toevoegen' om een nieuwe premie aan de tabel toe te voegen.

Op basis van Sector

 • Kies de sector waarvan u gegevens wilt invoeren.
 • Met het '+'-teken kunt u de sector openen, en ziet u de mogelijke cao's. Door ook hier op het '+'-teken te klikken ziet u de premies die u kunt toevoegen.
 • Vink de premies aan die u aan de tabel wilt toevoegen. Als u de hele sector of de hele cao toe wilt voegen, vinkt u het vakje dat daarvoor staat, aan. Wanneer een premie al bestaat kunt u dit herkennen aan een groen vinkje voor de premie.
 • In het volgende scherm kan aangegeven worden wat de standaard instelling is voor de verschillende premies, als de tabel wordt toegewezen aan werknemers.
 • Als laatste krijgt u een samenvatting te zien en worden de premies aangemaakt als u op voltooien klikt.

Op basis van CAO/beroep

 • Kies de cao waarvan u gegevens wilt invoeren.
 • Door op het '+'-teken te klikken ziet u de premies die u kunt toevoegen.
 • Vink de premies aan die u aan de tabel wilt toevoegen. Als u de hele cao toe wilt voegen, vinkt u het vakje dat daarvoor staat, aan. Wanneer een premie al bestaat kunt u dit herkennen aan een groen vinkje voor de premie.
 • In het volgende scherm kan aangegeven worden wat de standaard instelling is voor de verschillende premies, als de tabel wordt toegewezen aan werknemers.
 • Als laatste krijgt u een samenvatting en worden de premies aangemaakt als u op voltooien klikt.

Op basis van Stichting

 • Kies de stichting waarvan u gegevens wilt invoeren.
 • Door op het '+'-teken te klikken ziet u de premies die u kunt toevoegen.
 • Vink de premies aan die u aan de tabel wilt toevoegen. Als u de hele stichting toe wilt voegen, vinkt u het vakje dat daarvoor staat, aan. Wanneer een premie al bestaat kunt u dit herkennen aan een groen vinkje voor de premie.
 • In het volgende scherm kan aangegeven worden wat de standaard instelling is voor de verschillende premies, als de tabel wordt toegewezen aan werknemers.
 • Als laatste krijgt u een samenvatting en worden de premies aangemaakt als u op voltooien klikt.

Let op: Gedurende het jaar zullen bij wijzigingen de premies automatisch worden ge-update. Dit geldt alleen voor premies die in WinSalar als standaard bekend zijn. Wanneer u zelf op bepaalde punten een standaard premie aanpast, wordt deze niet meer ge-update door WinSalar. Als u een dergelijke aanpassing doet wordt u hiervoor wel gewaarschuwd.

Op basis van een zelf gedefinieerde premie

 • U krijgt eerst een waarschuwing, lees deze aandachtig door. 
 • Soort premie: Selecteer wat voor soort premie het is.
 • Premienaam: Geef de naam van de premie en geef aan of de inhouding bij de werknemer onbelast of belast is.
 • Premiegrondslag: Geef de premie-instellingen op ter bepaling van de grondslag van de premie.
 • Overige Instellingen: Geef aan of er speciale regelingen van toepassing zijn en de overige instellingen. 
 • Premiewaarden: Vink aan of er percentages, franchises, minima en maxima van toepassing zijn, zowel voor de werknemer als de werkgever.
 • Premiebeperkingen: Bepaal welke beperkingen er op de premie van toepassing zijn. 
 • Premiecomponenten: Geef aan over welke componenten de premie moet worden berekend. 'UB' staat voor uitbetalen. 
 • Bij toewijzen aan Wn: Geef aan hoe de premie berekend dient te worden. Volgens tabel met de in de vorige stappen ingevoerde waardes, of als bedrag. Wanneer aangevinkt wordt de premie standaard toegewezen bij een nieuwe werknemer. Er is hier slechts één optie mogelijk voor zowel werknemer als DGA.
 • Samenvatting: Geeft een overzicht van de ingevoerde gegevens. Met voltooien wordt de premie toegevoegd. 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.